Ministrstvo za okolje in prostor je 23 pritožnikom priznalo, da obstaja vzročna povezava med obratovanjem tovarne in vplivom na nepremičnine in na zdravje ljudi. Foto: Facebook Eko Bistrc
Ministrstvo za okolje in prostor je 23 pritožnikom priznalo, da obstaja vzročna povezava med obratovanjem tovarne in vplivom na nepremičnine in na zdravje ljudi. Foto: Facebook Eko Bistrc

Prebivalci Ilirske Bistrice in vasi v okolici tovarne Lesonit – ti že več let opozarjajo na težave s lesnimi prašnimi delci emisijami tovarne nasploh – so dosegli manjšo zmago, saj jim je okoljsko ministrstvo po pritožbi priznalo, da so izkazali pravni interes, s čimer so postali stranski udeleženci v postopku pridobivanja okoljevarstvenega dovoljenja za Lesonit. Naj spomnimo, tovarna je leta 2020 zaprosila za izdajo soglasja za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje večjega obsega, njena proizvodno zmogljivost znaša 725 kubičnih metrov vlaknenih plošč dnevno. Kot pojasnjuje predstavnica civilne iniciative Eko Bistrc Mojca Mejak, jih skrbijo predvsem emisije prahu ter delci PM10: "Status stranskih udeležencev pa pomeni, da je 23 ljudem iz iniciative omogočeno, da vlagajo dodatne dokaze. Moramo pa vedeti, da veliko ljudi pritožbe ni vložilo, saj je to tudi finančni zalogaj. Mi bomo zastopali vse."

Če bo Arso okoljevarstveno dovoljenje izdal, se bodo pritožili na ustavno sodišče, napoveduje Mejakova: "Hkrati aktivno delujemo, se pogovarjamo z občino in iščemo rešitve za dodatno zbiranje dokazov, da tovarna vpliva na naše okolje in naše zdravje."

Trenutno nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano izvaja meritve prašne usedline, kar je otipljivejši dokaz kot fotografije zaprašenih okenskih polic, teras ali avtomobilov, doda Mejakova. Bo pa Agencija za okolje prihodnje leto v vasi Rečica namestila stano merilno napravo, ki bo beležila emisije delcev PM10. Še eno naj bi postavili v mestu Ilirska Bistrica.