Daljnovod skozi Renče. Foto: RTV SLO/Mojca Dumančič
Daljnovod skozi Renče. Foto: RTV SLO/Mojca Dumančič

Zapleti z obnovo in nadgraditvijo dvakrat 110-kilovoltnega daljnovoda skozi naselje Renče na Goriškem se med krajani in družbo Eles vlečejo že desetletje in več, a rešitev te problematike je - kot kaže - še daleč. Vlada je sicer lani sprejela uredbo o državnem prostorskem načrtu za to elektro naložbo, sledile so pritožbe na Upravno in Ustavno sodišče, proti koncu lanskega leta pa so krajani uspeli s pritožbo na okoljsko ministrstvo.

Spor med Renčani in Elektrom Slovenije se zdaj vrti okoli okoljevarstvenega soglasja in vkopa električnih žic. Nosilec naložbe načrtuje delni vkop, krajani zahtevajo kabel v zemlji za ves kilometer in nekaj daljnovoda skozi naselje. Uredbo o državnem prostorskem načrtu za renško traso so poslali Ustavnemu sodišču v presojo ustavnosti in zakonitosti, izpodbijajo jo tudi na Upravnem sodišču, pojasnjuje pravni pooblaščenec krajanov : "Gradbenega dovoljenja ni moč izdati brez predhodne izvedbe postopka presoje vplivov na okolje in pridobljenega okoljevarstvenega soglasja za nameravani poseg na tem območju."

Iz Elesa odgovarjajo, da pripravljajo dokumentacijo in vse potrebno za pridobitev gradbenega dovoljenja. Direktor področja za infrastrukturo prenosnega omrežja Marko Hrast: "Če bo potem prišlo do drugačne odločitve sodišč, bomo pač postopali v skladu s tem, kar bo odločilo sodišče. V tem trenutku pa je državni prostorski načrt veljaven in mi delamo naprej."

Iz državne Agencije za okolje sporočajo, da je okoljsko ministrstvo ugodilo pritožbi krajanov, zato še ta teden nameravajo zaprositi pristojna ministrstva in ustanove za mnenje, ali obnova renškega daljnovoda zahteva presojo vplivov na okolje in pridobitev okoljevarstvenega soglasja - da bi lahko nadaljevali s postopkom.

Prispevek Valterja Preglja: