V lanskem šolskem letu se je na domu izobraževalo nekaj manj kot 700 učencev, leto pred tem pa okrog 400. Foto: EPA
V lanskem šolskem letu se je na domu izobraževalo nekaj manj kot 700 učencev, leto pred tem pa okrog 400. Foto: EPA

Na Osnovni šoli Sečovlje se je v letošnjem šolskem letu na domu izobraževalo sedem učencev iz različnih oddelkov. To je največ doslej, kar pomnijo na šoli, je povedala ravnateljica Mirela Flego: "Mi smo kot šola imeli dve srečanji s straši, torej eno na začetku in eno vmes, da smo videli, kako gre otrokom. Povedali so, kakšne so dobre in slabe strani šolanja na domu in obenem tudi sporočili, da se v naslednjem šolskem letu vrnejo. Očitno opažajo, da so otroci prikrajšani, verjetno za znanje ne, ker je morda kdo še uspešnejši, ampak zagotovo na socialnem področju."

Učenci so lahko izpite iz predpisanih predmetov, ki jih ocenjuje komisija, opravljali od začetka maja: "Vsi učitelji, kjer imajo učenci predmetni izpit, so se tudi z učenci povezali, zato da so se lažje pripravljali. Gre za veliko količino učne snovi, drugačen način. Moram pa jih pohvaliti, ker opravljajo izpite odlično."

Na Osnovni šoli Ankaran so lani pred začetkom šolskega leta za šolanje na domu vpisali štiri otroke, pove ravnateljica Željka Adamčič: "Več staršev zagotovo razmišlja o tej obliki šolanja, zlasti tisti, ki so to poskusili že letos med letom uveljaviti, pa se tega med letom ne da spremeniti. Nekateri so v času, ko so imeli otroke doma in so jih izobraževali na daljavo, ugotovili, da jim to bolj ustreza kot redni šolski sistem."

Izkušnje so sicer različne, saj so se v preteklosti nekateri odločili tudi za vrnitev v šolske klopi, dodaja ravnateljica. Sicer pa morajo pouk v šoli nadaljevati tisti, ki preverjanja znanja na izpitih ne opravijo uspešno. V prihodnje se področju izobraževanja na domu obetajo tudi spremembe.