Foto: Radio Koper/Mariša Bizjak
Foto: Radio Koper/Mariša Bizjak

Prvo študijo je Občina Tolmin naročila že pred skoraj 15 leti, pred tremi pa so zgradili prvi del novega vodovoda. Takrat so ga ocenili na 1,8 milijona evrov, čeprav je zdaj že jasno, da bodo na koncu številke večfazne gradnje precej višje. Prejšnji teden je Občina Tolmin z izvajalcem Ginex podpisala pogodbo za gradnjo vodovoda do zaselkov Široko in Kal, rok za dokončanje del je do konca maja prihodnje leto. Vrednost del je okoli 550.000 evrov, kar je več kot dvakratni znesek ocene iz leta 2015. S tem pa zahtevna večletna naložba še ne bo zaključena.

Vodo zagotavljajo z manjšimi vodnimi viri in kapnico

S prvim delom vodovoda do Tolminskega Loma, ki so ga za 750.000 evrov zgradili pred tremi leti, so rešili manj kot polovico domačinov, ostali se morajo še vedno znajti sami, ponazarja Aljaž Bevk s turistične kmetije na Širokem: "Imamo dva zbiralnika – v enega zbiramo vodo s streh hiš in hleva, drugi pa je iz manjšega vodnega izvira, ki je v solastništvu s tremi drugimi hišami. Ta nas še en teden po deževju oskrbuje, nato uporabljamo kapnico. Če tri tedna ni dežja, se pojavijo problemi. Takrat pokličemo gasilce, da nam pripeljejo vodo, kar delno plačamo, delno pa prevoze subvencionira občina. Imamo še tri dodatne zbiralnike za živali na pašnikih, največja težava pa je zaradi strogih zahtev za gostinsko ponudbo in turizem. Gostje težko razumejo, da lahko vode zmanjka. Vodovod nam bo tako kmetovanje kot turistično dejavnost močno olajšal. Ker se o tem govori že več desetletij, smo že nekoliko neučakani in čutiti je nejevoljo ljudi, ampak smo zadovoljni, da se premika."

Do prihodnjega poletja bo torej skozi pipe končno pritekla voda iz doline iz centralnega vodovodnega sistema Zadlaščica. Kot priznava predsednik Krajevne skupnosti Tolminski Lom Matjaž Žbogar, imajo kljub vsemu malo grenkega priokusa: "Sredstva za izvedbo tega kraka so bila namreč zagotovljena že v lanskem občinskem proračunu in bi moral biti končan že lani, upamo pa, da bo šlo zdaj v nadaljevanju malo hitreje, saj je navsezadnje pravica do pitne vode tudi ustavna pravica. Veseli pa nas, da se premika tudi v zvezi z ureditvijo vodooskrbe za zaselke v Kanalskem Lomu in Dolgem Lazu, kjer je pomanjkanje vode v sušnih obdobjih najbolj pereča težava. Upamo, da se bo tudi tem prebivalcem kmalu zagotovila nemotena preskrba s pitno vodo."

Kot potrjuje direktor Komunale Tolmin Berti Rutar, naslednje korake res že načrtujejo: "V fazi je pridobivanje gradbenega dovoljenja od Tolminskega do Kanalskega Loma – upamo, da bi ga dobili najkasneje do konca februarja, za samo izvedbo pa mora občina še zagotoviti denar v proračunu. Ko bosta zgrajena oba dela, bo treba poskrbeti še za približno četrtino vaščanov, za kar pa imamo zgolj idejne zasnove. Hitrost izvedbe bo odvisna od denarja."

"Sam upam, da bo držalo, kar so napovedovali s strani države, da bomo za take vodovodne sisteme imeli možnost kandidirati za sredstva iz načrta za okrevanje in odpornost, zato pospešeno pripravljamo dokumentacijo," napoveduje župan Občine Tolmin Uroš Brežan.

V prihodnjih 15 letih za obnove vodovodov na Tolminskem vsaj 20 milijonov evrov

Občinskemu svetu so v vodstvu Komunale Tolmin že predstavili načrt potrebnih naložb na Tolminskem za prihodnjih 15 let, ki so ocenjene na približno 20 milijonov evrov. "Zavedati se je treba, da je veliko vodovodov iz časa prvega potresa leta 1976. Ti cevovodi so bili zgrajeni iz plastičnih cevi – PEHD in PVC cevovodov – in tem se življenjska doba izteka," pojasnjuje Rutar. Med najnujnejšimi je po njegovem mnenju vodovod na Šentviški planoti, kjer živi okoli 600 ljudi, razvito je tudi kmetijstvo. "Vodni viri so tu omejeni in vsaka najmanjša napaka lahko pomeni motnje v oskrbi s pitno vodo. Mislim, da bo morala občina v naslednjih petih letih vlagati v obnovo tega vodovoda. Obnoviti bi bilo treba tudi del vodovoda Zadlaščica, predvsem dotrajan del med industrijsko cono Poljubinj in Prapetnim ter med Žabčami in Tolminom. Ker imamo le eno črpališče, iz katerega lahko oskrbujemo Tolmin, je v načrtu tudi izgradnja še enega rezervnega črpališča na vodovodu Zadlaščica predvidoma na Ločah, iz katerega bi oskrbovali tudi vsa naselja od Žabč do Mosta na Soči in Tolminskega Loma." Poleg naštetega so tu še manjše vasi, zaključiti pa morajo tudi z rekonstrukcijo vodovoda v Podbrdu, ki so ga delno obnovili skupaj z obnovo državne ceste.