Foto: BoBo
Foto: BoBo

"Večinski lastnik je prodal svoj poslovni delež. Kupci in s tem novi lastniki so postale družbe Svet24, Salomon in Curator Nova," je zaposlenim v ponedeljek popoldan prek elektronske pošte sporočila direktorica Primorskih novic, Patricija Ukmar. Kot je zapisala, bo sinergija za Primorske novice prinesla veliko pozitivnih učinkov, za več pojasnil pa ni dosegljiva.

Zakaj je Splošna Plovba več kot 50-odstotni delež prodala trem družbam? To je obvod, oziroma manever, da ni potrebno pridobiti soglasja ministrstva za kulturo. Novi lastniki sodijo pod dežnik podjetnika Martina Odlazka. Kakšne spremembe lahko pričakujejo zaposleni in kakšne bralci, smo vprašali profesorja na Fakulteti na družbene vede, Marka Miloslavljeviča: "Gotovo bodo spremembe, tudi za zaposlene. Vzorec je precej enostaven – z namenom krčenja stroškov se v teh medijih krči tudi število lokalnih vsebin in se povečuje količina vsebin, ki prihajajo iz drugih medijev iste mreže."

Marko Milosavljevič. Foto: RTV Slovenija/Adrijan Pregelj
Marko Milosavljevič. Foto: RTV Slovenija/Adrijan Pregelj

Če sodimo po prejšnjih primerih, to gotovo ni dobro za zaposlene na Primorskih novicah, je prepričan Milosavljevič. "Mogoče ima gospod Odlazek povsem dobre namene in mogoče bi brez njegovega prevzema Primorske novice propadle, ne vem. Mogoče je v tem smislu to neka pozitivna vloga, ampak hkrati je dejstvo, da so lastniki, ki prihajajo iz drugih okolij, običajno tudi manj zainteresirani za lokalno okolje. Manj so povezani s tem okoljem, manj razumejo lokalne, regionalne probleme in teme."

Slovensko medijsko okolje se vedno bolj nevarno koncentrira v rokah zgolj peščice lastnikov, opozarja Milosavljevič. "Na eni strani imamo znane lastniške povezave vrste medijev, ki so blizu političnim akterjem, predvsem stranki SDS, delno tudi NSi. Gre za neposredni politični vpliv prek lastništva medijev. Na drugi strani pa imamo nekaj velikih lastnikov, kjer so se stvari po nekem zelo svobodnem obdobju v 90. letih in po letu 2000, ko je bilo veliko medijev, veliko lastnikov, delničarjev, prešle v drug ekstrem. Kjer imamo sicer lokale medije, ampak so vsi v rokah praktično iste družbe."

Najbolj kompleksna lastniška 'hobotnica' pri nas

Milosavljevič je prepričan, da je na potezi Agencija za varstvo konkurence, saj "imamo pri družbah v lasti gospoda Odlazka prisotno visoko stopnjo koncentracije, zlasti na področju radijskih postaj, revij in regionalnega tiska".

Njegov način dela je raziskal preiskovalni portal Pod črto in med drugim ugotovil, da Odlazkov imperij z družinskimi člani prikrito obvladuje več kot šestdeset različnih medijev v Sloveniji. Lenart J. Kučič to imenuje najbolj kompleksna lastniška 'hobotnica' pri nas. "Poleg Primorskih novic imajo v lasti več regionalnih časopisov, Dolenjski list, Štajerski list, Novi tednik. Lahko se zgodi, da bodo zaposlene prezaposlili v druge družbe. V primeru Dela Revij se niso držali dogovora s sindikati," opozarja Kučič.

Foto: BoBo
Foto: BoBo

Po ugotovitvah portala medijski del imperija vključuje " ... od televizij do tiskarn, invalidskih podjetij do medijskih delavcev, vse to je del ene velike skupine, kjer je očitno, za regulatorje pa nevidno delovanje, ki je v več točkah v nasprotju z medijsko zakonodajo".

Predsednica Sindikata novinarjev Alenka Potočnik pričakuje, da bodo novi lastniki ohranili stanje, kot je, torej tudi kolektivno pogodbo. A kot dodaja, so že omenjene izkušnje iz drugih medijskih hiš, ki jih obvladuje družina Odlazek, slabe, saj ponekod ni ne socialnega dialoga ne kolektivne pogodbe.

Medtem so v izvršnem odboru Aktiva novinarjev Primorskih novic zapisali, da verjamejo, da menjava lastništva ne bo v ničemer posegla v visoko stopnjo uredniške avtonomije časnika. "Zavezani smo javnosti, našim bralcem, še naprej želimo opravljati poslanstvo, ki ga ima neodvisni medij za delovanje demokracije," so poudarili. V aktivu novinarjev prav tako verjamejo, da novi lastniki, ki imajo medijske izkušnje, vedo, kaj to pomeni, in bodo avtonomijo Primorskih novic le še krepili. Enako verjamejo, da novi lastniki poznajo produkcijske procese in kadrovske potrebe medijskih hiš ter da bodo s svojimi izkušnjami prispevali k tehnološkemu razvoju medija.