Foto: EPA
Foto: EPA

V projekt prenove vodovodne povezave od Ilirske Bistrice do Rodika so vključene občine Ilirska Bistrica, Hrpelje-Kozina in Divača, ki so se za sodelovanje hitro dogovorile, je dejala divaška županja Alenka Štrucl Dovgan: "Težko je bilo potem na državni ravni dopovedati, da se lahko tudi medregijski projekt izvaja, in potem pridobiti zadostno količino sredstev, daj to ni majhna investicija."

Z izgradnjo vodovoda, za katerega bo Kohezijski sklad prispeval 10,5 milijona evrov, bo izboljšana oskrba z vodo v Brkinih, v sklopu projekta bo prenovljena in modernizirana vodarna v Ilirski Bistrici, zgrajen bo tudi vodovod med naseljema Veliko Brdo in Jelšane, s katerim bo zagotovljena oskrba z vodo za pet naselij (Jelšane, Dolenje, Novokračine, Nova vas in Sušak) preko slovenskega ozemlja, so nam pojasnili na Občini Ilirska Bistrica. Za občino Hrpelje-Kozina pomeni tudi rezervni vodni vir za celotno občino, po besedah županje Saše Likavec Svetelšek pa gre za največji projekt v zgodovini občine. "In v ta projekt je pristopila tudi država, ki bo v celoti obnovila slemensko cesto. In upam, da bo to prineslo tudi nek razvoj v Brkinih. Vsaj v naši občini ugotavljamo, da primanjkuje neke gostinske ponudbe."

Po napovedih projektnih partnerjev se bodo dela začela v letošnjem letu z izgradnjo sekundarnih vodovodov v divaški in hrpeljski občini ter rekonstrukcije bistriške vodarne, projekt naj bi bil končan leta 2023.