Foto: BoBo
Foto: BoBo

V Sindikatu slovenskih šol v Italiji so si že dlje časa prizadevali za objavo razpisa, s katerim bi na šolah rešili kadrovsko podhranjenost. V italijanskem uradnem listu je bil tako nedavno objavljen razpis za kar 89 mest za učitelje, kar je za slovenske šole prvič v takem številu, je povedala deželna vodja sindikata Katja Pasarit: "Šole kader potrebujejo, namreč danes so ta mesta krita s strani suplentov, vendar zaposlitev ni stalna, tako da bo ta natečaj omogočal prav to, da se zapolnijo mesta, ki so obenem posledica upokojitev, ki so se vršile v zadnjih letih. Potrebni kadri so iz humanističnih predmetov kot iz strokovnih."

V sindikatu se nadejajo, da bodo lahko razpisana mesta za nedoločen čas v celoti zapolnili. Kandidatom pa bo uspešno opravljen natečaj omogočal tudi habilitacijo: "Je razpis kot tak z vso potrebno dokumentacijo na voljo na spletni strani deželnega šolskega urada, sicer sindikat slovenske šole bo pomagal pri tem, tako da se lahko kandidati zglasijo tako telefonsko kot po mailu in vprašajo za nasvet."

Rok za prijavo poteče 9. februarja, sledil bo natečaj, ki bo v ustni in pisni obliki potekal v slovenskem jeziku, z izjemo kandidatov, ki se bodo prijavili za poučevanje tujih jezikov. Kdaj bo natečaj dejansko stekel, pa v sindikatu težko napovejo, saj je postopek odvisen od zakonskih rokov, števila kandidatov in tudi sestave ocenjevalnih komisij.