Računsko sodišče je ugotovilo, da poslovanje ministrstva pri zagotavljanju pogojev za učinkovito upravljanje pristaniške infrastrukture na območju koprskega tovornega pristanišča ni bilo učinkovito. Foto: Radio Koper/Alan Radin
Računsko sodišče je ugotovilo, da poslovanje ministrstva pri zagotavljanju pogojev za učinkovito upravljanje pristaniške infrastrukture na območju koprskega tovornega pristanišča ni bilo učinkovito. Foto: Radio Koper/Alan Radin
Foto: Računsko sodišče

In dalje: ni ustrezno pregledovalo in potrdilo dokumentov, ki se nanašajo na investicije in vzdrževanje pristaniške infrastrukture. Za dve leti je izračunalo za skoraj 300.000 evrov prenizko koncesijsko dajatev.

Luka Koper je bila po mnenju revizorjev pri upravljanju delno učinkovita. Ena od kritik leti na skromno izvedbo vzdrževanja pristaniške infrastrukture, ki ga je zaupala svojemu podjetju INPO. Ministrstvo, ki ga je vodil Peter Gašperšič, se ni odzivalo na opozorila luške uprave, naj nekatere zadeve uredi. Spomnimo, da je lani razrešeni Drago Matič večkrat povedal, da se v Ljubljani na njihova opozorila ne odzivajo in da vloge za izdajo soglasij ter dovoljenj rešujejo prepočasi ter v škodo Luki.

Po mnenju revizorjev je edina učinkovita v svojih nalogah Uprava za pomorstvo. Vse strani morajo Računskemu sodišču pripraviti odzivno poročilo ter napovedati, kako bodo nepravilnosti odpravile. Veliko razlogov torej za srečanje med ministrico in luško upravo, ki se kljub povabilu iz Kopra še ni zgodil.

Tjaša Škamperle