Foto: Občina Renče - Vogrsko / Matej Mozetič
Foto: Občina Renče - Vogrsko / Matej Mozetič

Glavni poudarek je na nekaj manj kot štiri milijone evrov ocenjeni naložbi v nov vodovod in kanalizacijo. Posamezni občinski svetniki iz opozicijskih vrst so proračunska predloga podprli, a bodo pred njunim dokončim sprejetjem zahtevali dodatna pojasnila in zagotovila.

Priprava dveletnega proračuna občine Renče - Vogrsko in odločanje o projektih sta zelo slaba, opozarjajo v opozicijskih vrstah. Glavni pomislek Viktorja Trojerja, SDS, se nanaša na največjo naložbo - v vodovod in kanalizacijo: "Mi bi morali danes vsaj okvirno vedeti, koliko nas bo ta stvar v nadaljevanju še stala, da se na osnovi tega lahko odločamo, ali se je sploh smiselno priklapljati na čistilno napravo v Vrtojbi, ali je smiselno graditi lastno v naši občini."

Župan Tarik Žigon napoveduje s tem v zvezi nadaljnje dogovore s sosednjimi občinami, o opozicijskih pomislekih pa dodaja: "Po prvem branju bodo potekala usklajevanja in si želim, da bodo ta oporekanja z njihove strani imela neke bolj konkretne rešitve oziroma predloge."

Po besedah Urbana Martinuča z županove Liste za vas je za tako obsežen projekt sprejemanje dveletnega proračuna zelo dobro: "In da bodo v prihodnjem letu, ko je volilno leto, situacija in gradbena dela potekala nemoteno naprej - ne glede na to, ali bo župan zamenjan ali se bodo razmerja spremenila."

Predlog proračuna za prihodnje leto je težak nekaj prek 7 milijonov evrov, za leto 2023 približno pet milijonov, za naložbo v vodovod in kanalizacijo pa se bodo zadolžili za približno dva milijona evrov in pol, dodajajo še v občinski upravi Renče - Vogrsko.