Vzroki za okoljsko nesrečo, v kateri je poginilo 5 tisoč rib v potoku Vrtojbica še niso znani. Foto: Radio Koper/Egon Dolenc
Vzroki za okoljsko nesrečo, v kateri je poginilo 5 tisoč rib v potoku Vrtojbica še niso znani. Foto: Radio Koper/Egon Dolenc
Člani ribiške družine Renče so iz potoka, ki se izliva v Vipavo pobrali še 1500 mrtvih rib. Skupaj jih je poginilo pet tisoč. Foto: Radio Koper/Egon Dolenc

Vrtojbica je v ponedeljek na plitvejše dele nanesla še približno 1500 mrtvih rib, je povedal gospodar ribiške družine Renče . Skupaj s sobotnim poginom je torej umrlo pet tisoč rib.

"Glavnine teh rib so mladice štrkovca, klena, pohre, grbe, mrene, med njimi so pa žal tudi zaščitene vrste, kot primorska nežica, listavec in laški piškur."

Uradni razlog za pogin rib še ni znan, saj ribiči čakajo na rezultate preiskav. So jim pa nekateri domačini povedali, da se je iz potoka širil velik smrad po kloru.

"Priče pričajo, da je bil velik smrad, vonj po kloru. Gorvodno od izliva, iz čistilne naprave Vrtojba, je vodni živelj normalen, vse v redu. Dolvodno je bil pa pogin."

V novogoriškem podjetju Vodovodi in kanalizacija so povedali, da klor uporabljajo za dezinfekcijo membran, ki sicer pri čiščenju iz vode izločajo viruse in bakterije. Predstavnik podjetja Mitja Gorjan:

"Mi smo ugotovili manjši iztok natrijevega hipoklorida iz sistema iz naše čistilne naprave. Se pravi čistilna naprava je normalno obratovala in normalno čista, vendar zaradi napake so manjše količine tega natrijevega hipoklorida, ki se sicer uporablja za čiščenje membran - moram poudariti, da mi ne uporabljamo kemikalij v procesu čiščenja - se je iztekla v očiščeno vodo oziroma v jezero in posledično v Vrtojbico."

Mitja Gorjan iz investicijsko razvojnega sektorja je pri tem dodal, da so napako že odpravili, vzrok zanjo pa še raziskujejo.

Postopke in ukrepe v zvezi s poginom rib sicer določa Zakon o sladkovodnem ribištvu. Na okoljski inšpekciji pa so potrdili, da so začeli z inšpekcijskimi postopki v novogoriški čistilni napravi.

Nataša Uršič