Pogorelo je okoli 3600 hektarjev gozdov in drugih zemljišč. Foto: Zavod za gozdove Slovenije
Pogorelo je okoli 3600 hektarjev gozdov in drugih zemljišč. Foto: Zavod za gozdove Slovenije

Med 35 lastniki gozdov, ki so se odločili, da bodo sami pospravili posekan les, je tudi Miloš iz Temnice. Njegov gozd leži pod Trsteljem: "Rabim drva za ogrevanje. Tukaj mi je zgorelo 25 metrov že posekanega lesa za zimo, vsega skupaj pa mi je zgorelo 5 hektarjev. To se ne bo tako hitro obnovilo."

Prav na tem območju, na cesti med Temnico in Renčami, je te dni slišati motorne žage in druge gozdarske stroje. Iz državnih in občinskih zemljišč, pa tudi tam, kjer lastniki niso izkazali zanimanja za odvoz, les namreč pospravlja družba Slovenski državni gozdovi. Kako bo z njim ravnala, Miha Zupančič: "Les bomo skušali v čim večji meri izdelati in ga presortirati, da dobimo iz njega čim višji izplen. Večji del te mase pa je poškodovan, tako da pričakujemo, da bomo večji del predelali v sekance. Donos od prodaje bomo nakazali lastnikom, v skladu z razdelilnikom, ki ga bo pripravil Zavod za gozdove."

Posekano lesno maso je treba čim prej odstraniti, saj se ta hitro suši in predstavlja veliko nevarnost za morebiten vnovičen požar, je povedal vršilec dolžnosti direktorja Zavoda za gozdove, Janez Logar: "Ti pasovi ob poteh in presekah obsegajo 50 hektarjev na 1156 parcelah. Skupna lesna masa pa predstavlja 5 tisoč kubičnih metrov."

Kolikšna je škoda, Zavod za gozdove še ne more oceniti. Čakajo še na posnetke slovenske vojske, da bodo lahko izdelali sanacijski načrt. V njem bodo, kot je dejal državni sekretar na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Darij Krajčič, predvideli ukrepe, kako narediti Kras spet takšen, kakor smo ga poznali: "Zagotovo pa se to ne da narediti v enem tednu. Potrebnih bo več let za sanacijo. Na ministrstvu bomo pripravo programa budno spremljali in potem zagotavljali tudi ustrezna finančna sredstva."

Sanacijski načrt mora biti končan do 1. oktobra, pripombe nanj pa bo lahko podala tudi javnost.