Foto: Primorske novice/Tomaž Primožič/FPA
Foto: Primorske novice/Tomaž Primožič/FPA

Do maja leta 2025 jo lahko bolnišnica souporablja brezplačno. Po izteku te začasne pogodbe naj bi podpisali dolgoročnejšo, s katero bo bolnišnica prevzela tudi vzdrževanje komore. Na območju malega madrača in pomola pod njo si tako želi vzpostaviti mirno in varno območje. V Slovenski vojski pravijo, da ni potrebe po razglašanju območja posebnega pomena. Na Občini Ankaran ob tem poudarjajo, da bolnišnica ni pristojna za načrtovanje urejanja prostora.

Slovenska vojska je poizvedbo o zanimanju za uporabo hiperbarične komore za potrebe civilnega zdravljenja preverila v Splošni bolnišnici Izola in v Ortopedski bolnišnici Valdoltra. Slednja je zaradi bližine morja ustreznejša, saj je dosegljiva neposredno s čolni. Slovenska vojska bo za vzdrževanje skrbela do podpisa nove, dolgoročne pogodbe, medtem usposablja osebje, OB Valdoltra pa je zdaj zagotavila priključek za elektriko, prostore za obravnavo pacientov in izvajanje programa, ki ga odobri Zavod za zdravstveno zavarovanje. Kot so povedali, bodo v prvi fazi začeli z zdravljenjem bolnikov s kostnimi okužbami, kritično prekrvavljenimi okončinami in zahtevnimi ranami. V bolnišnici si prizadevajo, kot pravijo, zagotoviti mirno okolje znotraj in zunaj območja, s katerim upravljajo, obenem pa prost dostop do komore. Zaradi tega bi mali pomol izpraznili in namenili samo vplutju vojaškega ali intervencijskega plovila. Župan Občine Ankaran, Gregor Strmčnik, pa je odločen: pristojnost urejanja prostora je v rokah bodisi države bodisi lokalne skupnosti, posamezni deležniki ne morejo načrtovati prostorskega urejanja: "Zapiranje prehodnosti obale, ki je javni prostor in je dostopna vsem pod enakimi pogoji, je kršitev zakonodaje republike Slovenije. Zapiranje mandrača, pri čemer je izvirna pristojna naloga občine za urejanje in izvajanje pristaniške dejavnosti, je nezakonito početje."

Kot še pravi Strmčnik, so OB Vladoltra že večkrat pozvali s skupnemu urejanju te problematike. Nanjo, na njen razvoj in ugled tudi v svetovnem merilu, so ponosni, toda: "Občinski prostorski načrt določa največji prostor, to je v izmeri 1,1 ha za širitev zdravstvene dejavnosti proti zahodu od sedanje bolnišnice, v priobalnem pasu pač ne. Ta prostor je namenjen drugim uporabnikom, za razvoj vrhunske ortopedije ni potreben."

Slovenska vojska ob tem pojasnjuje, da ni potrebe po posebnih režimih in omejitvah ali zapiranju lokalnega pristanišča oziroma po razglašanju območja posebnega pomena za obrambo.