Foto: EPA
Foto: EPA

Ptičja gripa je zelo nalezljiva virusna bolezen, ki lahko prizadene vso perutnino, pa tudi okrasne in prostoživeče ptice. Prenaša se kapljično z medsebojnimi stiki med živalmi preko njihovih izločkov, okuženimi termično neobdelanimi proizvodi, kot so jajca in meso, s kontaminirano krmo in vodo. Pogine od 90 do 100 odstotkov obolelih živali. Ob pojavu bolezni pa je potrebno uničiti celotno populacijo na okuženem gospodarstvu.

Eden največjih rejcev in predelovalcev perutnine na Primorskem je Pivka Perutninarstvo z več kot 60 kooperanti. Direktor Janez Rebec: "Pri nas grožnjo ptičje gripe jemljemo izredno resno. Vse naše reje soje zaprtega tipa in možnost okužbe sicer minimalna. V zimskem obdobju pa vseeno dodatno zaostrimo ukrepe, ki preprečujejo možnost prenosa iz divjih ptic na naše piščance."

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin zato pozivata vse rejce k doslednemu izvajanju biovarstvenih ukrepov za preprečevanje okužbe. Med njimi je na prvem mestu preprečevanje dostopa prostoživečim pticam do perutnine, krme in vode, omejitev obiskov nepooblaščenim osebam v prostore reje, uporaba zaščitnih sredstev za enkratno uporabo. Še posebno pa pristojni pozivajo manjše rejce, ki imajo rejo na prostem, da sledijo dogajanju, saj so lahko pomembni viri okužbe.