Novoimenovani direktor Dimitrij Klančič in predsednica sveta zavoda Metka Jelinčič Maraž. Foto: Radio Koper/Karin Zorn Čebokli
Novoimenovani direktor Dimitrij Klančič in predsednica sveta zavoda Metka Jelinčič Maraž. Foto: Radio Koper/Karin Zorn Čebokli

Klančič je specialist interne medicine, trenutno je vodja oddelka za nefrologijo v šempetrski bolnišnici. S čim je prepričal svet zavoda, njegova predsednica Metka Jelinčič Maraž: "Mislim, da je program usmerjen k pacientu, in to je tisto, kar zagovarja tudi ustanovitelj. Poleg vseh kritičnih točk na področju organizacije dela in same klime zagovarja investicije in proces digitalizacije. Mislim, da smo dobili odgovore res na vseh področjih."

Dimitrij Klančič je o svojih prvih korakih povedal: "Takoj nameravam poskrbeti za paciente. Naši pacienti čakajo na ambulantne in diagnostične obravnave. Govorim o tem, da je covid zelo posegel v organizacijo našega dela. Menim, da drugi pacienti ne morejo in ne smejo biti prikrajšani."

Dejal je, da bolnišnico prevzema v težkem finančnem in organizacijskem položaju. "10 let in 10 mesecev sem bil predstojnik največjega oddelka v bolnišnici, ko je bilo malo zdravnikov, je bilo pa veliko sester. Zdaj je situacija bistveno drugačna. Ampak smo iz šempetrske interne naredili korak naprej, in potrudil se bom, da bom tudi iz bolnišnice poskušal narediti čim več in čim boljše, v dobro te regije."

Metka Jelinčič Maraž je povedala, da je trenutno poslovanje bolnišnice pozitivno, tudi zaradi državne finančne injekcije, da je pa glede na razmere težko oceniti, kakšna bo slika ob koncu leta.