Začenja se tudi pravno urejanje statusa plovil v Jernejevem kanalu. Foto: Občina Piran
Začenja se tudi pravno urejanje statusa plovil v Jernejevem kanalu. Foto: Občina Piran

Plačilu se je glasno uprlo 50 lastnikov, ki so prejšnji teden v Seči zbrali podpise in imenovali predstavnike za pogajanja z Okoljem. Po njihovem je cena previsoka, dvomijo pa tudi v pravno podlago za zaračunavanje vzdrževalnine in odstranjevanje plovil. A na Okolju odgovarjajo: pravila so jasna, izvajamo jih na podlagi sprejetega občinskega odloka in cenika.

Piransko Okolje je Jernejev kanal prevzelo v upravljanje v začetku maja, potem ko je občinski svet potrdil zakonska akta, na osnovi katerih zaračunavajo tudi vzdrževalnino. Pogoj, da lastnik še naprej ohrani začasni privez, je pisni sporazum. Prejšnji teden so jih skupaj s položnicami poslali v podpis 205 lastnikom plovil, pojasnjuje Jana Pines: "Šest oziroma sedem smo jih že dobili nazaj, ostale pa še čakamo. Imajo 30 dni časa, da sporazum podpišejo."

Lastnika, ki sporazuma v roku ne bo podpisal, bo Okolje pozvalo, naj plovilo odstrani. "Sicer ga bomo mi na njegove stroške." še dodaja Pinesova.

Do danes so odstranili 14 potopljenih plovil, ostala so še tri. Prav tako so vzpostavili nadzor, s katerim bodo preprečevali vplutje in nezakonito privezovanje novih plovil. Lastnik, ki plovilo priveže po presečnem datumu, 30. oktobru 2020, dobi obvestilo, da ga mora v treh dneh odstraniti. "Sicer lahko to naredimo mi na njegove stroške. Imamo pa tudi pridržno pravico na plovilih, kar pomeni, da lahko čoln pridržimo do poplačila vseh stroškov," pravi Jana Pines s piranskega Okolja. "Doslej je bilo poleti v Jernejevem kanalu privezanih tudi po več kot 400 plovil. Že to sezono se to ne bo ponovilo. Več bo reda in čistoče, na plovilih se ne bo prenočevalo, skratka, reči bodo bolj jasne in dorečene," zaključuje Pinesova.

Višina nadomestila za vzdrževanje začasnih privezov v Jernejevem kanalu je odvisna od dolžine čolna. Najnižja je slabih 350 evrov, najvišja pa dobrih 2500 evrov na leto.