Foto: Radio Koper
Foto: Radio Koper

To je eden izmed poudarkov včerajšnjega celodnevnega obiska ministra za naravne vire in prostor Uroša Brežana v omenjenih občinah. Te bosta pripravili dve vlogi, s katerima bodo kandidirali za kohezijska sredstva z jasnim ciljem: sedanji vodovodni sistem izboljšati in povezati. Župan mestne občine Koper Aleš Bržan: "Govorimo o vseh kratkoročnih ukrepih, od vlaganj v različne infrastrukture, v vodarno, v cevi, tako da se izboljša kakovost prenosa vode z manjšo izgubo." In tudi zato, da bodo večje količine kot doslej dobili s Krasa. Tam se bodo usmerili tudi v povezavo z vodarnami na Postojnskem. Župan Igor Marentič: "Občina Postojna bo s tem dobila tudi neko zaledje, varnost v primeru požarov, izpadov. Veste, da imamo Poček na Postojnskem, ki naj bi tudi ogrožal vodne vire, avtocesto, skratka, veliko je nevarnosti. Občina bo s tem pridobila varnost priključitve na Bistriški in Kraški vodovod."

Od kod bo Istra dobila nov vodni vir? To je trajna rešitev, za katero bo odgovore dala projektna naloga. Minister Uroš Brežan: "V okviru te projektne naloge bomo iskali trajno rešitev kot tudi rezervni vodni vir za vse sisteme. Govorili smo že, da se spet spogledujemo z zajetjem v Kubedu, ampak tukaj bodo morale strokovne podlage pokazati, v katero smer se bomo obrnili."

Do takrat pa: Kraški in Rižanski vodovod bosta sodelovala tudi v prihodnje. V kratkem je pričakovati sklenitev nove pogodbe.