Čeprav so domačini seznanjeni, da ima investitor vsa potrebna dovoljenja in da je občina prostorski akt, ki tovrstno graditev dovoljuje, sprejela pred sedmimi leti, so ogorčeni, saj jih o začetku gradbenega posega ni nihče obvestil. Foto: BoBo
Čeprav so domačini seznanjeni, da ima investitor vsa potrebna dovoljenja in da je občina prostorski akt, ki tovrstno graditev dovoljuje, sprejela pred sedmimi leti, so ogorčeni, saj jih o začetku gradbenega posega ni nihče obvestil. Foto: BoBo

Gre za malo elektrarno nazivne moči 250 kilovatov, vetrnica bo v celoti visoka slabih 50 metrov, prvo elektriko pa naj bi v omrežje oddala oktobra. Naložba bo investitorja, družbo Zelene vetrnice iz Novega mesta, stala okrog 850.000 evrov, trenutno urejajo dostopne poti in temeljenje, ki naj bi bilo dokončano aprila. Proizvajalec naj bi vetrnico dobavil jeseni. Direktor Uroš Pikl: "Mi smo od takrat naprej z lastnikom parcele podpisali pogodbo, nato smo naredili vse naravovarstvene študije netopirjev, ptičev, ki so trajale skoraj dve leti. Ko smo dobili pozitivno soglasje, smo začeli z meritvami, postavili smo stolp za meritve, zgradili dostopno pot."

Klub povedanemu pa je začetek graditve zelo presenetil Razdrčane, čeprav so vedeli, da bo tam nekoč zrasla vetrnica. Član sveta krajevne skupnosti Aleksander Dekleva: "Do zdaj o tem nismo bili seznanjeni od nobene od inštitucij in niti od investitorja. Zdi se nam nesprejemljivo, da o tem nismo bili obveščeni že prej pri pridobivanju dovoljenj, soglasij in vse potrebne dokumentacije in pred samo izgradnjo."

Čez parcelo, ki jo je investitor najel za 60 let, je med drugim speljan tudi vodovod, se bojijo, da ga med graditvijo ne bi poškodovali. Pikl pa pojasnjuje, da je občina Postojna zelo dobro seznanjena o celotnem dogajanju: "Od njih smo dobili soglasje tako za dostop preko javne poti kot soglasje za samo vetrno elektrarno, nismo pa eksaktno same krajevne skupnosti seznanjali, ker nismo vedeli kakšne bodo študije, ali pozitivne ali negativne."

Kakorkoli že, danes bodo znani rezultati ankete, ki so jo med domačine razdelili člani sveta krajevne skupnosti. Na osnovi zbranih mnenj, tako njen predsednik Boštjan Blažek, pa bodo ukrepali v prihodnosti.