Foto: Love Istria
Foto: Love Istria

Skupna spletna stran je logično nadaljevanje in nujen korak za krepitev skupne blagovne znamke Love Istria, je povedala Luca Stančič Kodarin, soustvarjalka spletne strani: "Istro smo zajeli kot enovito destinacijo, osredotočili smo se na njene ključne produkte, na naravne in kulturne danosti, okuse, s fokusom na doživetjih, ki jih tako destinacija kot ponudniki v zadnjih letih pridno razvijamo."

Istrske občine so lani izpeljale skupno spomladansko in jesensko digitalno kampanjo in nastopile na številnih sejmih. Podobno bo tudi letos, napoveduje direktor Turističnega združenja Izola Dean Kocjančič: "Naš moto je 'aktivno sodelovanje še naprej'! Letos bomo blagovno znamko Love Istria zastopali na naših ključnih tržiščih, bodisi prek udejstvovanja na turističnih sejmih, borzah in delavnicah, kakor tudi z usmerjeno digitalno turistično promocijo."

Letošnje leto prinaša še en zahteven izziv, začetek priprave skupne regijske strategije do leta 2030, izpostavlja Mojca Vojska z Zavoda za mladino, kulturo in turizem Koper: "Glavni poudarek bo celoletna destinacija in to, da je Istra v bistvu celota, da je slovenska Istra nerazdružljiva in da obiskovalci lahko tu preživijo praktično neskončno časa, ker na tako majhnem teritoriju ponuja ogromno raznolikosti, od snega na Slavniku do morja." Strategija naj bi bila končana do konca prihodnjega leta.