Foto: RogLab
Foto: RogLab

V sklopu projekta Promocije zdravja bodo preverili, v kolikšni meri javne površine v mestu in na podeželju Mestne občine Koper sledijo določilom konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov.

S projektom želijo spodbuditi odločevalce, da zagotovijo pravice enakih možnosti za vse in na tej osnovi načrtujejo politike ter sprejemajo ukrepe, ki omogočajo neodvisnost in enakovrednost vključevanja ljudi z različnimi oviranostmi.

Predsednica društva Drugi dom Istra, Olga Franca, pravi: "Opozorimo lahko na to, da je danes v Sloveniji kar 170.000 invalidov, to je velika številka. In če dodamo še starejše in gibalno ovirane mlajše, govorimo lahko že o 45 odstotkih prebivalstva, ki ima težave z dostopnostjo do urbanega okolja."

Vsa društva, ki zaznavajo to problematiko, bi morala stopiti skupaj in s svojimi predlogi ukrepov vplivati na občinsko načrtovanje prostora, še poziva Franca, ki pravi, da so na vse štiri istrske občine že pisali: "Občina Ankaran nam je sledila in vnesla tako določilo za ureditev plaže na Debelem rtiču. Na vse štiri občine smo podali tudi pisne predloge za ureditev vsaj enega primernega igrišča, prostora za razgibavanje za invalide, starejše in gibalno ovirane osebe. A zaenkrat še nismo videli primernih učinkov."

V sredo popoldan bo na koprski plaži skupaj z društvom tudi strokovnjak z Geodetskega inštituta Slovenije, ki bo prikazal, kako posneti stanje in ga vnesti v bazo padatkov. Prvi testni zemljevidi naj bi bili nared v decembru.