Sedež občinske uprave v Vipavi. Foto: Radio Koper/Ivana Zajc
Sedež občinske uprave v Vipavi. Foto: Radio Koper/Ivana Zajc

Svetnike je zanimalo predvsem, kdo se je za tožbe odločil ter kdo bo plačal s tem povezane stroške in morebitne odškodnine. Občina Vipava je namreč od začetka mandata župana Gorana Kodelje do danes udeležena v štirinajstih sodnih postopkih, od tega je tri tožbe vložila občina. In sicer za odpoved najemnega razmerja z novogoriško univerzo za dvorec Lanthieri, za razdor pogodbe za rekonstrukcijo javne razsvetljave s podjetjem Skapin in za ugotovitev ničnosti prodajne pogodbe nekdanjega gostišča Adria. Zadnji dve tožbi je občina izgubila, zadeva Lanthieri pa še ni zaključena. Župan Goran Kodelja: "Za tožbe smo se odločili, ker sem presodil, da je ogrožen javni interes in da so določene tudi nezakonite. Gre za veliko denarja. Ne govorimo o par deset tisoč evrih, kolikor bodo znašali sodni postopki, ampak v dveh tožbah, ena zadeva je javna razsvetljava, druga pa zakupna pogodba za Lanthierijev dvorec, govorimo o bistveno višjih zneskih."

Ob tem je poudaril, da je zadeve najprej poskusil rešiti sporazumno. Pod zahtevo za izredno sejo podpisani svetniki so županu očitali, da se je za tožbe odločil brez soglasja občinskega sveta. Kodelja odgovarja: "Pristojnost vlaganja tožb je na strani župana."

Prvopodpisani svetnik Darko Rosa je pohvalil izčrpno pripravljeno gradivo: "Dejstvo je, da smo prvič dobili v roke dokumente, ki jih v treh letih nismo nikoli videli. Iz tega izhaja marsikakšna neresnica in škoda, ki ni bila nikoli pojasnjena. Transparentnost je zagotovil, ko sem ga prvič vprašal. Marsikaj ostaja nepojasnjeno. Na vidiku so nove tožbe."

Poleg podjetja Skapin, ki je že vložilo odškodninsko tožbo v višini dobrih 200 tisoč evrov, obravnava na sodišču naj bi se začela prihodnji mesec, je odškodninsko tožbo napovedal tudi lastnik nekdanje Adrie.