Foto: Občina Renče-Vogrsko/Matej Mozetič
Foto: Občina Renče-Vogrsko/Matej Mozetič

Tako je na torkovi seji soglasno odločil občinski svet Občine Renče - Vogrsko, potem ko je nova ravnateljica opozorila na sporne prakse svojega predhodnika in ko je morala občina pokriti visoko izgubo šole v letih 2020 in 2021. "Ni pravilnikov in potrebne dokumentacije, ni poslovnih poročil za preteklih pet let, prejšnji ravnatelj ob odhodu v pokoj ni poskrbel za pregledno poročilo," je med drugim občinske svetnike seznanila nova ravnateljica osnovne šole Renče Teja Živec Kavčič. Mandat je nastopila 1. februarja, pred mikrofon pa tokrat ni želela.

"Ja, presenetilo me je, ker sem te informacije prvič slišal," poudarja Aleš Furlan, SD, ki je nasprotoval, da občina pokrije šoli skoraj 90 tisoč evrov izgube iz let 2020 in 2021: "Ni bil znan razlog nastalega dolga." Svetnica Liste za vas Tanja Zorn Stepančič o predlaganih revizijah: "Šola naj začne poslovati na novo in na drugačen način kot v zadnjih letih."

Občina je ob odkritju spornih praks pod ravnateljem Bogomirjem Furlanom zagotovila zunanje računovodstvo. Župan Tarik Žigon: "Ugotovili smo, da so izgube nastale z napačnim knjiženjem, predvsem prilivov iz občine. Do dejanskih vzrokov, glede na slabo vodenje dokumentacije v preteklih letih, pa nismo prišli." Zato svetniki občine Renče - Vogrsko tudi niso dali soglasja k dodatku za delovno uspešnost ravnatelja in vršilke dolžnosti, ki ga je nasledila konec aprila lani.