Dvorišče Centra za korekcijo sluha in govora v Portorožu. Foto: Center za korekcijo sluha in govora Portorož
Dvorišče Centra za korekcijo sluha in govora v Portorožu. Foto: Center za korekcijo sluha in govora Portorož

Mladostniki, ki zaključujejo šolanje na Centru za korekcijo sluha in govora v Portorožu, bi morali imeti več možnosti pri izbiri nadaljnjega šolanja v lokalnem okolju, opozarjajo njihovi starši. V slovenski Istri je za zdaj le en tak program, pravita Gaia in Alan Asta: "Verjamemo, da bi se lahko z malo truda odprl še kakšen dodatni oddelek za naše mladostnike s posebnimi potrebami, lahko bi bili pomočniki vrtnarja, kuharja, natakarja, v vseh teh poklicih so se zelo dobro izkazali. Zelo težko jih je dati od doma, rabijo nekoga, da je vsakodnevno z njim, se pogovarja, tudi o tem, kako je bilo v šoli. /.../ Naša pričakovanja so, da se kolesje premakne v tej smeri, da bi bili čim prej tudi na Obali programi."

O tej problematiki so seznanili tudi varuha za človekove pravice, Petra Svetino: "Izpostavljeni so bili poklici, ki so deficitarni na Obali in to so poklici, ki bi dobili delovna mesta. Nerazumljivo mi je, zakaj ministrstvo za šolstvo, čeprav obstaja mreža šol, ki je pripravljena te programe izvajati, nima posluha."

Tudi v Centru za korekcijo sluha in govora si prizadevajo, da bi učencem, ki zapustijo osnovnošolsko izobraževanje, lahko zagotovili čim več možnosti, upoštevajoč njihove želje, talente in sposobnosti, je povedal ravnatelj Marko Strle: "Zasledovali bomo skupno pot, da opozarjamo deležnike, preverimo možnosti za tiste programe nižjega poklicnega izobraževanja, ki so že obstajali ter na novo vzpostavimo in ponudimo to novo priložnost."

Predloge so že posredovali ministrstvu za šolstvo.