Foto: BoBo
Foto: BoBo

15 javnih obravnav, podaljšana razgrnitev in rok za oddajanje pripomb – prispelo jih je 2009. Župan Aleš Bržan pravi, da so bile spremembe prostorskega načrta v manjših krajevnih skupnostih dobro sprejete: "Ni bilo težav, predvsem v zaledju so se vaščani celo med sabo dogovorili: tam spremenite stavbna v kmetijska, tam pustite stavbna."

Veliko pripomb je bilo na Škofijah in Bertokih. V tej krajevni skupnosti je stroka zarisala razvojna območja tudi na zemljiščih v lasti krajanov. Delavnice naj bi v kratkem pripeljale do novega dialoga. "Če ne bo konsenza, se tam ne bo nič zgodilo. Vsaj v tem OPN-ju, to bo nato stvar drugega. Stroka je našla to območje, ocenila je, da je najprimernejše."

Pripombe so bile, tako zaradi neupoštevane želje po spremembi kmetijskih zemljišč v stavbna kot zaradi spremembe stavbnih v kmetijska, ki jih predlaga občina. Karla Jankovič iz Ljubljanskega urbanističnega zavoda, ki pripravlja prostorski načrt: "Pričakovano je, da so na to pripombe. Zdaj jih bomo preučili. Izkušnje pa imamo, da tudi občani sami dajo pobude za spremembe iz stavbnih v kmetijska, zaradi davkov."

Pregled pripomb naj bi trajal več mesecev, pred sprejetjem stališč bo še ena javna razgrnitev. Pot do krovnega prostorskega načrta se je torej podaljšala od sprva predvidene. In kot je dejal Bržan, v postopek so se vrinili še sebični interesi. Uslužbenca, ki je izdajal informacije glede namembnosti zemljišč, bodo odpustili. "Končnega epiloga še ni, a s to osebo bomo sodelovanje zaključili."

Civilna iniciativa Koper po meri ljudi, ki se je oblikovala tudi zaradi prostorskega načrta, bo svoja stališča predstavila prihodnji teden.