Mauricij Humar, župan občine Miren-Kostanjevica. Foto: Radio Koper/Zdenka Tomulić
Mauricij Humar, župan občine Miren-Kostanjevica. Foto: Radio Koper/Zdenka Tomulić

Telovadnica ob osnovni šoli Miren bo zaključena prihodnje leto in pomeni veliko pridobitev za osnovnošolce, pa tudi za ostale občane, saj bo odprte narave. Obenem pa so v občini Miren Kostanjevica v teku nekateri zelo pomembni infrastrukturni objekti. V Opatjem selu se zaključuje izgradnja krožišča v skupni vrednosti 470 tisoč evrov, občina je soinvestitor ob Direkciji za ceste. Krožišče bo olajšalo vključevanje v promet vseh okoliških prebivalcev. Občina načrtuje tudi izbiro izvajalca za širitev ceste na Vojščici.

Premika se tudi na vodovarstvenem področju. Župan Mauricij Humar: "Uvedba v delo za protipoplavni in protierozijski, 192 metrov dolg zid nasproti občinske stavbe, dolvodno. Poteka pa tudi izbor izvajalca za drugo in tretjo fazo zaščitnega protipoplavnega zidu pri Gradcu."

V načrtu pa je tudi prenova ceste med Mirnom in Opatjim selom. "Cesta Miren-Opatje selo pa je v fazi projektiranja - za rekonstrukcijo ceste od Mirna, od priključka za Mirenski grad, do trga v Opatjem selu. Dela naj bi potekala v letih 2022 in 2023, vsaj tako se dogovarjamo z Direkcijo za ceste."

Gre namreč za razmeroma obremenjeno cesto, ki je nujno potrebna prenove, saj je glavna povezovalna pot med tem delom Krasa in dolino.