Foto: Občina Ajdovščina
Foto: Občina Ajdovščina

Popis teras in suhozidov na območju krajevnih skupnosti Črniče, Gojače - Malovše in Vrtovin pripravlja podjetje Lasscan. Kakšna so prva opažanja, pojasnjuje Lucija Ažman Momirski: "Zelo velik del terasirane krajine je zaraščen z gozdom. Preostali še viden del, kjer so opazni tudi suhozidi, ki zamejujejo terasne ploskve, je precej propadel. Vidi se, da ni nekega rednega vzdrževanja."

Prav z namenom ozaveščanja o obstoju te kulturne krajine in pomembnosti njene obnove, so v vsaki krajevni skupnosti izvedli delavnice o suhozidni gradnji. Koordinatorka projekta na občini Ajdovščina Tjaša Jovanović: "Vsaka delavnica je bila razdeljena na dva dela. Najprej izobraževalni, o načinu pravilne obnove suhozidne krajine, sledil pa je še praktični prikaz."

Foto: Občina Ajdovščina
Foto: Občina Ajdovščina

Delavnice so bile zelo dobro sprejete, je povedal predsednik Krajevne skupnosti Gojače-Malovše, Martin Šinigoj: "Mislim pa, da je to tudi spodbuda za naprej, da bi lahko vsaj enkrat na leto naredili neko skupno delovno akcijo, da bi obnovili kos zidu."

Skrbi pa jih tudi, kdo bo obnovljene suhozide vzdrževal po končanem projektu, ki je sofinanciran iz evropskega sklada za razvoj podeželja. Predsednica Krajevne skupnosti Črniče, Suzana Vidmar Kovšca: "Želeli smo si, da bi dobili podporo s strani občine, da bi spodbudili lastnike zapuščenih parcel, da bi se začelo čiščenje ter ohranjanje in prikazovanje te dediščine."

Ustvariti pa želijo tudi nove turistične priložnosti, zato so že začeli z urejanjem tematske poti med naseljema Slejki in Lozarji.