Foto: MMC RTV SLO
Foto: MMC RTV SLO

Luka Koper je peti najpomembnejši avtomobilski terminal v Evropi. Za pretovor avtomobilov od ukinitve sistema IPS skrbijo zunanji pogodbeni partnerji, ki jih na podlagi razpisa izbere Luka. Pogodba se konec leta izteče štirim podjetjem: Epada, Ronai, Humade in Novimat.

Ko je Luka objavila razpis za prihodnji dve leti, se je nanj prijavilo le eno podjetje. A ker je pogoj za veljavnost naročila najmanj štiri prejete ponudbe, je razpis padel. Zakaj se podjetja, ki zdaj skrbijo za tovor, niso prijavila in ali je to znak za zaskrbljenost ter kakšen je rezervni scenarij, smo vprašali pristojne v Luki Koper. Odgovorili so le, da bo razpis objavljen znova.

Predstavniki podjetij so po naših informacijah Luko opozorili, da želijo boljše pogoje in višje cene za opravljeni pretovor – delno so plačani na uro, delno na pretovorjen avto. Upad pretovora na avtomobilskem terminalu, ki je posledica dogajanj na globalnem trgu, pravijo neuradno, občutijo predvsem podjetja, ki morajo delavce vseeno plačati, tudi če dela ni. Ali jim je Luka prisluhnila, bodo videli v novem razpisu. Za pristanišče najslabši scenarij bi bil, da ostane brez izvajalcev storitev na terminalu za avtomobile. Izziv, s katerim se bo morala soočiti nova luška uprava.