Foto: BoBo
Foto: BoBo

Med več kot 450 dogodki, ki bodo potekali po Sloveniji in v zamejstvu, so pester nabor pripravili tudi v ustanovah, društvih in organizacijah na Primorskem. V vrtcu Koper se Evropskim dnevom kulturne dediščine (DEKD) pridružujejo zadnjih osem let. Otroci so tokrat ob sodelovanju različnih posameznikov in društev že spoznali poklic lončarja, narečne besede ter veščini kot sta klekljanje in pletenje košar. V koprski knjižnici bodo v prihodnjih dneh spoznali še delo knjigoveza, v Pokrajinskem arhivu pa kako poteka arhiviranje, je povedala pomočnica ravnateljice Kristina Vidali: "Se zavedamo, da redka in tradicionalna znanja, spretnosti, obrti in poklici vse bolj izginjajo. Menimo, da že v vrtcu lahko otrokom prenesemo osnove spretnosti ter zbudimo interes za spoznavanje različnih veščin in poklicev, ki oblikujejo našo tradicijo."

Tudi ajdovski šolarji podružnične šole Lokavec bodo z mojstri starih veščin sodelovali, med drugim v delavnicah ličkanja, podkovali bodo konja, izdelovali brezove metle ter se učili brusiti koso. Koordinatorica DEKD Nataša Gorenc: "Vsako leto, tudi zdaj, sodeluje okrog 150-170 vzgojno-izobraževalnih ustanov in to je za nas zelo pomembno. Smo pred velikim izzivom, kako zagotoviti in omogočiti prenos znanja teh redkih nosilcev na mlajše generacije prav v tem prostoru in času."

V projektu sodeluje več kot 90 društev, med temi tudi piransko društvo Anbot, ki je za številne dejavnosti v dveh desetletjih in prepoznavnost letos prejelo posebno priznanje. Dolgoletna predsednica društva, v katerem je okrog 30 članov, Natalija Planinc: "So se vključevali skozi vsa obdobja ljudje s specifičnimi znanji, kar je pa za nas premalo. Potrebno je znati to tudi deliti, učiti tudi ostale. In v našem društvu je res mentorjev cela vrsta."

Na DEKD bodo med drugim v okviru Goriškega muzeja prikazali sušenje sadja v Brdih, v Živem muzeju Krasa v Sežani veščine suhozidne gradnje, na Pivškem pa stare obrti. Dnevi se bodo sklenili 7. oktobra.