Foto: EPA
Foto: EPA

Za razvoj kulturnih kreativnih industrij umetniki potrebujejo tudi marketinška znanja, je izpostavila Maja Prešeren, koordinatorka strateškega partnerstva, poimenovanega Marketinške veščine za umetnike: "Naš interes je, da bi umetniki lahko živeli od svoje umetnosti."

Študentka na Višji strokovni šoli smer fotografija, Martina Birsa, je platformo z zbrano vsebino ocenila kot zelo koristno: "Zato ker v bistvu za umetnika je dobro, da imaš marketinške sposobnosti, da imaš neko prednost na trgu oziroma da lažje izstopaš, da znaš pristopiti do stranke. Pomembno je tudi, da znajo profesorji predajati to znanje dijakom in študentom, ker jim je potem lažje, ko vstopijo v resnični svet."

Podlaga za izobraževalno platformo je bila raziskava, ki so jo poslali študentom in profesorjem umetnosti, pridobljene odgovore so pretresli in poglobili še v fokusni skupini, je pojasnila Maja Prešeren: "Rabijo znanja o predstavitvi na socialnih omrežjih, svoj digitalni portfelj, zanimajo jih načini komuniciranja, pridobivanja sredstev in obvladovanja financ."

Učna vsebina je razdeljena na šest poglavij, zajema pa od osnovnega slovarja spoznavanja novih pojmov, raziskave trga, umetnikovega okolja, promocije umetnika in njegovega dela do praktičnih vaj in primerov dobrih praks. Pripravljajo pa tudi priporočila za uporabo platforme za učitelje in za različne izobraževalne zavode pri nas in v tujini.