Bloki v stanovanjski soseski
Bloki v stanovanjski soseski "Nad Dolinsko cesto", kjer Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper oddaja približno 200 stanovanj za neprofitno najemnino. Foto: JSS MOK Foto:

Občine in stanovanjski skladi bodo lahko odslej preverjali upravičenost do neprofitnega stanovanja tudi pri tistih najemnikih, ki so najemno pogodbo sklenili pred letom 2003. Doslej so lahko namreč preverjali le najemnike, ki so pogodbe podpisali po uveljavitvi stanovanjskega zakona. Ustavno sodišče je del zakona razveljavilo in odločilo izenačiti vse najemnike.

Na ustavno sodišče se je pred tremi leti obrnila občina Izola. Menila je, da zakonodaja neupravičeno varuje najemnike že sklenjenih pogodb pred letom 2003. Te pogodbe so namreč ostale izven nadzora občine, saj ni imela možnosti preveriti ali neprofitna stanovanja zasedajo najemniki, ki izpolnjujejo določene pogoje. Odslej bo to možnost imela. Takih najemnikov je v Izoli približno ena tretjina.

Koprski stanovanjski sklad je z vsemi najemniki nove pogodbe sklenil leta 2010, zato dodatna preverjanja ne bodo potrebna, je povedal direktor : "Pred časom smo vse naše najemnike ponovno preverili, ali izpolnjujejo cenzuse za neprofitno najemnino. Preverjamo predvsem prek zemljiške knjige, ali so podedovali, kupili kakšno nepremičnino. Odkar preverjamo, smo odkrili približno 25 uporabnikov, ki smo jim spremenili najemnino iz neprofitne v tržno."

Stanovanjski sklad v Novi Gorici ima nekaj manj kot 380 najemnih stanovanj. Direktor Tomica Dumančić: "Približno ena tretjina je takih, po zdajšnji oceni, ker bo treba podrobno pogledati, preveriti dejansko stanje, ali so upravičeni ali niso upravičeni. Pripravili bomo temeljito analizo posameznih najemnikov."

Če bodo javni skladi ali občine ugotovili, da najemniki ne izpolnjujejo več pogojev, pravijo na Ministrstvu za okolje in prostor, jim bodo lahko neprofitno najemnino spremenili v najemno pogodbo za tržno stanovanje, ne bodo pa prekinili najemnega razmerja.

Prispevek Tjaše Lotrič: