Foto: BoBo
Foto: BoBo

Meritve, ki so eno leto potekale pod vodstvom Univerze v Novi Gorici, so dodatno zaznale tudi s kloridi bogat vir onesnaženja, ki ga pripisujejo izpustom iz Salonita Anhovo. Skupaj s kurjenjem lesa sodita med glavna vzroka, ki vplivata na zdravje ljudi v tem delu Soške doline. Na včerajšnji izredni seji so se svetniki seznanili tudi z drugimi ugotovitvami poročila.

Iz končnega poročila izhaja, da so za onesnaženje z delci PM 10 trije glavni vzroki. "Kurjenje drv v gospodinjstvih prispeva približno 35 odstotkov, promet 15, cementarna 10," pojasni Griša Močnik, vodja centra za raziskave atmosfere na Univerzi v Novi Gorici. "Posebnost tega dela Soške doline je cementarna, ki je dodatni vir onesnaženosti zraka in to je tisto kar na Ministrstvu za zdravje in NIJZ trdijo, da imamo prebivalstvo, ki je bilo v preteklosti izpostavljeno azbestu in namesto da imamo za sosežig višje mejne vrednosti, bi v resnici morali imeti nižje, da bi razbremenili prebivalstvo, ki je že do zdaj dihalo onesnažen zrak in bilo izpostavljeno zelo škodljivim snovem."

Svetnica Mateja Sattler, Lista za zdravje in kakovost bivanja: "Popolnoma in brez sence dvoma lahko ovržemo dikcijo, da je tukaj čist zrak in primerljiv z bohinjskim in bovškim, ki nam ga vsiljujejo že več let. Dejstvo je, da je v občini Kanal ob Soči zrak med bolj oziroma najbolj onesnaženimi v Evropi."

Župan Miha Stegel je povedal: "Velika večina svetnikov je skoraj soglasno potrdila stališče, da je občina Kanal proti povečanju sosežiga in proti povečanju proizvodnje. Ta študija dokazuje, da vplivi so, da se odkrivajo nove zadeve, kaj je lahko škodljivo in do kakšne mere. Zato menimo, da je potrebno zaščititi interese prebivalcev, njihovo zdravje in njihovo prihodnost."

Griša Močnik je svetnike sicer opozoril, da se morajo v občini spopasti z vsemi tremi glavnimi krivci onesnaženja, če v prihodnosti želijo izboljšati kvaliteto zraka.