Foto: PU Koper
Foto: PU Koper

Poleti je v ankaranski občini vsaj še enkrat toliko obiskovalcev, kot je domačinov, kakšen teden jih je tudi do trikrat več, večje pa je tudi število prekrškov in kaznivih dejanj, je povedala vodja policijskega okoliša Mojca Dubravič, ki nas je pričakala v policijski pisarni:
"Povečajo se kršitve javnega reda in miru in tudi nekatera kazniva dejanja premoženjske kriminalitete. To pa so priložnostne tatvine, vlomi v vozila in vlomi v objekte. Ugotavljamo tudi kršitve nezakonitega kampiranja na tem območju."

Občani in obiskovalci v pisarni iščejo rešitve, povezane tudi z medsosedskimi spori in parkiranjem v strnjenem naselju. Na terenu je zato čez poletje več nadzora, tako redarskih služb kot policije, ki je v svoje vrste vključila tudi policista romske narodnosti. Vodja oddelka za javno varnost in zaščito na ankaranski občini, Valdi Pucer: "Velik korak je bil narejen z ustanovitvijo medobčinskega redarstva, saj je v občini okrepilo število redarjev. V poletnem času se najema dodatna varnostna služba, ki skrbi za varovanje v nočnem času. Velik delež prispevajo tudi reditelji, dijaki in študenti. Krona vsega je fizična prisotnost policije, ki z vidika preventive pomeni veliko."

Med najbolj izpostavljenimi točkami, kjer je potrebno okrepiti samozaščitno vedenje, so, zaradi pogostih kraj, plaže. Četudi je ankaranska občina manjša v primerjavi z ostalimi v slovenski Istri, je tam varstvenih izzivov prav toliko kot drugje. Pucer pa v majhnosti vidi tudi prednost, predvsem v povezanosti domačinov in njihovem sodelovanju s policijo in redarstvom, kar lahko pomembno prispeva k varnosti v občini.