Foto: Radio Capodistria
Foto: Radio Capodistria

V Ankaranu sta župan in opozicija tudi po zadnji seji občinskega sveta ostala na dveh bregovih. Opozicija vztraja, da je tričlanski nadzorni odbor konstituiran, po mnenju občinske pravne službe pa ni, saj niso izvolili predsednika. Predstavnik kluba Vsi smo Ankaran in Gibanje svoboda, Aleksander Pahor: "Menim, da smo na občinskem svetu vse povedali. Nadzorni odbor je konstituiran in naj nadaljuje s svojim delom."

Ostaja vprašanje, kako naj nadzorni odbor nadaljuje z delom brez predsednika. Prvo sejo nadzornega odbora skliče župan, člani odbora pa na njej imenujejo predsednika. V nadaljevanju sejo vodi predsednik, ki seje tudi sklicuje in predlaga ter pripravi dnevni red, je zapisano v Poslovniku o delu nadzornega odbora občine Ankaran. Županu je opozicijska svetnica Maja Prodan Jurič predlagala, da skliče še eno sejo, kjer se bodo, po njenem mnenju, člani nadzornega odbora morda uspeli dogovoriti o predsedniku. Župan Gregor Strmčnik: "Ravno to je zapleteno pravno vprašanje. Ali je potrebno sklicati še eno sejo? Ali je nadzorni odbor konstituiran, če nima predsednika? Ali župan, ki po statutu sklicuje zgolj prvo sejo, lahko sploh skliče še drugo? Gre namreč za neodvisen organ in na ta vprašanja bo treba dobiti kakovostne pravne odgovore."

Kot je na seji občinskega sveta napovedal Strmčnik, bodo da ta vprašanja naslovili na zunanjo pravno službo.