Foto: Radio Koper/Jasna Preskar
Foto: Radio Koper/Jasna Preskar

Sklepi, ki jih je sprejel izolski občinski svet, so v bistvu odgovor na osnovne pomisleke Civilne iniciative, ki je sprožila referendumsko pobudo, in zagotovilo, da bo občina takoj po sprejetju OPN-ja pričela z izdelavo sprememb za gradnjo kmetij in da ne bo širila pozidave na območju Rikorva, medtem ko se je občinski svet zavezal, da bo na območju nekdanjih Arga in Ribe dopustil stanovanjsko gradnjo le v pasu ob Dantejevi ulici, pojasnjuje vodja urada za prostor in nepremičnine Marko Starman: "Gre za zaveze občinskega sveta samega in tudi zavezujoče usmeritve županu pri bodočih pripravah podrobnih prostorskih načrtov, kako razumeti občinski prostorski načrt."

Predstavnikov civilne iniciative to ne bo odvrnilo od referendumske pobude. Razlaga med razpravo na občinskem svetu, da je OPN preveč pomemben in da lahko referendum še vedno zahtevajo ob sprejemanju posameznih podrobnih prostorskih načrtov, jih ne prepriča.

Na občini so se z nadaljevanjem referendumskih postopkov, kot kaže, sprijaznili. Župan Danilo Markočič: "Zakon je tukaj jasen, podpise so predali. V skladu z zakonodajo moram sprejeti odločitev glede nadaljnjih referendumskih postopkov." Kot je dodal, se bo glede tega najprej dogovoril s kolegi v občinskem svetu.