Izola. Foto: Občina Izola/Riiba
Izola. Foto: Občina Izola/Riiba

Občinski prostorski načrt namenja posebno pozornost obalnemu pasu, pojasnjuje vodja urada za prostor in nepremičnine, Marko Starman: "OPN za obalni pas po eni strani zahteva natečajne rešitve, torej odprt strokovni pristop, in povsod morajo biti sprejeti novi OPPN-ji. Nikjer na obalnem pasu že danes nimamo možnosti graditi na podlagi starih planov."

Šele OPPN-ji bodo določali tudi razmerja med posameznimi dejavnostmi, ki jih dopušča OPN. To velja tudi za območje med Lonko in Argom, za tako imenovani območji IPA 3 in IPA 4. "Za območje Argo in Ribo oziroma IPA 3, je bil urbanistični natečaj že izveden. Pokazal je, da imamo tu javne programe. Torej, pretežni del kulturni center, na IPA 4 Argo pa mestni hotel in muzej ribiške industrije."

To območje je sicer predvideno tudi za stanovanja, vendar pa mora biti njihov delež manjši od polovice, še dodaja Starman. "V tem trenutku govoriti o apartmajskem naselju na tem območju je absurdno! Katerokoli odločitev za kakršnokoli ureditev na tem območju v mejah OPN-ja mora predhodno sprejeti občinski svet."

Javna obravnava osnutka občinskega prostorskega načrta je navrgla več predlogov, od takih, da bi delež stanovanj povečali, natečaj pa izključili, do takih, da stanovanj tam sploh ne bi bilo. Varovalk, ki lahko onemogočijo parcialne interese posameznih interesnih skupin, je po mnenju Starmana dovolj. Sprejetje Občinskega prostorskega načrta je sicer podprlo 13 svetnikov, štirje so bili proti. Očitkov je bilo več, med drugim tudi ta, da bo OPN nekaterim omogočil bajne zaslužke, medtem ko bodo domačini doma kmalu le še gostje. Na pobudo Viktorije Carli in skupine občanov že poteka zbiranje podpisov za referendum; potrebnih je 200 podpisov. Glavnina njihovih prizadevanj je usmerjena proti stanovanjem na območju Arga in pretirani pozidavi Izole.