Foto: Osebni arhiv
Foto: Osebni arhiv

Člani društva Drugi dom Istra so minulo poletje v sodelovanju z nekaterimi društvi Mestne Občine Koper in predstavnikom Geodetskega inštituta neposredno na terenu preverjali, v kolikšni meri javne površine v mestu in na podeželju sledijo določilom konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov. Ocenili so dostopnosti do javnih površin, tudi otroških igrišč in drugih površin za rekreacijo, možnost dostopa do morja in javnih ustanov. Ugotovitve so že posredovali odločevalcem, ugotavljajo pa, da vse čaka še veliko dela.

Mestna plaža ni popolnoma primerna za gibalno ovirane obiskovalce. Potrebno je prilagoditi garderobe in dostope v morje za invalide, na parkirišče zanje dodati še kakšno parkirno mesto, ki naj bo dovolj prostorno. Javno stranišče v Taverni ni vselej dostopno, rampe posameznih prodajaln na Pristaniški ulici so strme, držala pogosto nezanesljiva, opozarja predsednica društva Drugi dom Istra, Olga Franca, in dodaja: "Posebej smo preverili tudi igrišča v Bertokih, Dekanih, na Škofijah in v Gračišču ter ugotovili, da ni nobenega igrala, ki bi bilo primerno za gibalno ovirane osebe."

Mestna občina Koper je nekaj predlogov umestila v letošnji proračun. Gre za nabavo gugalnice za gibalno ovirane osebe, ki bo umeščena na podeželje. Sredstva bodo tudi za gibalno oviranim prijaznejšo ureditev nove plaže v Žusterni, pravi Franca: "Z županom smo se dogovorili in že potekajo aktivnosti za to, da bo na novi plaži v Žusterni urejen dostop do morja, s površinami za počitek in vsem, kar spada zraven."

Na svoje ugotovitve bodo opozorili tudi zasebne lastnike: "Da smo pozorni na celotno populacijo in gibalno ovirane osebe. To smo lahko tudi starejši ali mlajši, a poškodovani, ki se težko gibamo, to so lahko tudi mamice z vozički."

S Krajevno skupnostjo Bertoki, ki bi posebno gugalnico rada namestila na otroško igrišče v Pradah, se je društvo odločilo za donatorsko akcijo. Do zdaj so zbrali dva tisoč evrov, potrebujejo jih 12 tisoč.