Koprski stanovanjski sklad bi rad v sodelovanju z republiškim odkupil prazne stanovanjske bloke nasproti koprskega sodišča. Foto: Andrej Šavko Foto:
Koprski stanovanjski sklad bi rad v sodelovanju z republiškim odkupil prazne stanovanjske bloke nasproti koprskega sodišča. Foto: Andrej Šavko Foto:

Volilno leto ali ugoden položaj na nepremičninskem trgu - Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper bo prihodnje leto razdelil ključe novim najemnikom neprofitnih najemnih stanovanj. Pomočnik direktorja je napovedal: "Lista naj bi bila objavljena februarja ali marca 2018 in takrat naj bi tudi takoj razdelili med 40 in 50 stanovanj, ki jih dobivamo, ko sedanji najemniki odpovejo ali se odselijo, pa tudi s pregledi premoženjskega stanja smo kar nekaj stanovanj izpraznili. Ugotovili smo, da imajo ljudje premoženje, čeprav so bili v neprofitnem stanovanju."

Občinski sklad se z republiškim dogovarja tudi o skupnem projektu oziroma nakupu že zgrajenih stanovanj ali novogradnji ob Dolinski cesti: "Kar nekaj nasedlih projektov je, ki so v raznih postopkih, ali v stečajnih ali na sodiščih. En je, mogoče zanimiv, tudi nasproti sodišča. Če pa tega ne bo, bomo verjetno začeli graditi na Dolinski v Olmu."

Za potencialne najemnike je pomembno, poudarja Franca, da so pozorni na razpis - predvidoma bo objavljen 4. septembra.

Prednostna lista, ki se je oblikovala pred šestimi leti, ne velja več: "Tista lista je bila veljavna do novembra 2014. V tem času nismo razdeljevali stanovanj, ker nimamo pravne podlage. Vsi, ki so bili uvrščeni, in še vedno iščejo stanovanje, se morajo pač prijaviti na novi razpis."

Tudi tokrat pričakujejo okoli 700 vlog. Razpis bo veljal tudi za občane Ankarana.

Prispevek Tjaše Škamperle: