Foto: TV Slovenija/posnetek zaslona
Foto: TV Slovenija/posnetek zaslona

Glede na proračun za leti 2023 in 2024 bo za naložbe v slovensko vojsko znatno več denarja, izpostavlja minister za obrambo Marjan Šarec. Najbolj spodbudno pa je, da je za raziskave in razvoj namenjenih 30 milijonov evrov: "Mislim, da je to kar največji znesek doslej. In to je najbolj pomembno, da ne bomo zaostajali, da bomo ujeli tempo. In seveda, plod domačega znanja mora biti viden kot izboljšava, kot razvoj v slovenski vojski."

Poveljnik 430. mornariškega diviziona Bogomir Tomažič je izpostavil, da se je naša mornarica v treh desetletjih razvila v enega najbolj sodobno opremljenih in usposobljenih rodov slovenske vojske, ki je primerljiv s podobnimi enotami v tujini. Divizion je v zadnjih petih letih veliko vlagal v usposabljanja posameznih pripadnikov, ki so se udeleževali specialističnih tečajev v tujini. Trenutno posodabljajo opremo. Poleg tega pridobivajo gradbeno dovoljenje za 160 metrov dolg plavajoči pomol, ki bi ga prihodnje leto že lahko postavili v tretji bazen koprskega pristanišča. "In bodo potem vse naše ladje in čolni povezani neposredno z vstopom v vojašnico, kar bo ogromna pridobitev. Praktično, prvič bomo imeli privezane vojaške ladje slovenske vojske na svojem," pravi Tomažič.

Ladja Triglav je na popravilu. Foto: BoBo
Ladja Triglav je na popravilu. Foto: BoBo

Ladjo Ankaran pri usposabljanju zdaj uporablja tudi posadka večnamenske ladje Triglav, ki je na popravilu v tržaški ladjedelnici. Dela naj bi bila zaključena sredi leta. Februarja načrtujejo še razpis za investicijsko vzdrževanje. Triglav bi bil tako sredi prihodnjega leta vendarle operativen. "Sledi pa še nekaj nadgradenj, posodobitev, ki se bodo v naslednjih dveh, treh letih zaključevale, vključno z zamenjavo oborožitve na ladji, se pravi vse ciljno usmerjeno v zagotovitev interoperabilnosti z delovanjem v Nato operacijah po svetu," razloži Tomažič.

Po večletnih prizadevanjih so z ministrstvom za zdravje podpisali sporazum, po katerem bo hiperbarično komoro za zdravljenje različnih bolezni lahko uporabljala tudi bolnišnica Valdoltra, je še povedal Tomažič. Načrtujejo še vzpostavitev mornariško logistične enote, pa tudi mornariške učne enote, ki bo skrbela za prenos strokovnih znanj.