Šempeter pri Gorici Foto: Radio Koper
Šempeter pri Gorici Foto: Radio Koper

V občini Šempeter-Vrtojba gradbeni stroji uresničujejo tri večje naložbe v cestno infrastrukturo. Najpomembnejša je tista v cesto med Bazaro in Rožno Dolino, kjer ob jutranjih in popoldanskih konicah nastajajo tudi večji zastoji. Država bo do konca marca na omenjenem odseku preplastila vozišče in izvedla nekatera druga dela. Dve večji občinski naložbi pa potekata še na Štandreški in Vrtojbenski ulici.

Na cesti med Bazaro in Rožno Dolino bodo gradbeni stroji brneli še do konca marca. Na Ministrstvu za infrastrukturo so povedali, da bodo najprej preplastili cestišče, potem pa na približno kilometer dolgem odseku začeli z obnovo odvodnjavanja, uredili bankine, zamenjali robnike in prestavili jekleno varnostno ograjo. Vrednost del znaša 800.000 evrov.

V občini sta odprti še dve gradbišči. Župan je pojasnil "Uredila se bo štandreška ulica od krožišča, ki ga mi delovno imenujemo Pri Palmi, do vrtojbenske obvoznice. Uredilo se bo cestišče, pločnik, javna razsvetljava in namesto sedanjega križišča pri palmi bo nastalo lepo krožno krožišče in najverjetneje bo tam drugačno drevo. Predlog je murva." Že nekaj časa urejajo tudi Vrtojbensko ulico. "Vrtojbenska ulica je polovično urejena. Ta del, ki ga trenutno urejamo, ni v tako slabem stanju, vendar je problematična kanalizacija v zemljišču. Je premajhna, treba jo je razširiti. Ko že kopljemo, bomo obnovili magistralni vodovod, ki poteka proti Vrtojbi, Biljam in Mirnu. Uredili bomo tudi javno razsvetljavo in preplastili oziroma uredili pločnike in kolesarske povezave."

Šempetrci pa težko čakajo na začetek gradnje krožišča pri bolnišnici in pločnika do Bazare.

Prispevek Nataše Uršič: