Foto: Radio Koper
Foto: Radio Koper

Vilo Napoli je že pred več kot 70 leti piranskemu domu za onemogle, pravnemu predhodniku Doma upokojencev Izola, podarila Virginia Viezzoli in tako sledila želji mame Ane Bonifacio Viezzoli, da bo prostor namenjen skrbi za starejše. Pravni postopki predaje so bili dolgi in zapleteni. Nekdanji dolgoletni direktor Doma upokojencev Izola, Ljubo Klanjšček: "Jaz sem takrat sanjal o tem. Sem se tudi zarekel. V podzavesti sem imel, da je ta vila zacoprana, saj je trajalo 70 let, da je prišlo do tega, kar je danes. Vsa leta, ko sem bil direktor, nismo popustili, da bi se nam to odtujilo."

Obnova vile je bila zahtevna in celovita. Dom je zanjo pridobil 1,42 milijona evrov. Je trajni upravitelj objekta, lastnik je država. Klemen Jerinc, Ministrstvo za solidarno prihodnost: "Projekt se je pričel pred dobrima dvema letoma s prijavo na javni razpis. V enoto se lahko vključi 18 uporabnikov, 12 v dnevni center in šest v začasne namestitve." Mesta so že zapolnjena, a vloge še prejemajo.

Foto: Radio Koper
Foto: Radio Koper

Kako pa je s kadrom? Direktorica Romina Zajc: "S kadrom smo v začetku imeli nekaj težav, a smo jih uspeli rešiti. Pričakujemo 7-člansko ekipo, ki bo pokrivala tako oskrbni kot zdravstveni del."

Župana občin Piran in Izola, Andrej Korenika in Milan Bogatič: "V tej čudoviti stavbi bodo svoj čas preživljali naši seniorke in seniorji. Tu bodo varni in deležni vse potrebne pomoči do povratka domov ali v trajno oskrbo ... In to je tista pridobitev, ki smo jo v tem okolju čakali. To ni samo pridobitev za občini Piran in Izola, ampak tudi širše." Župana sta ob tej priložnosti na velik vrt pred vilo simbolično posadila mlado drevo.