Foto: OŠ Kobarid
Foto: OŠ Kobarid

Zaradi dobrih izkušenj so se odločili, da bodo s projektom nadaljevali. V času štiriletnega projekta Partnerstvo za kadre so zabeležili 3,8-odstoten porast vpisa na tehniške smeri. Direktor Posoškega razvojnega centra, ki je koordinator projekta, Simon Škvor: "S čim več različnimi aktivnostmi želimo spodbuditi mladostnike, da se odločijo za tehnične poklice, zato morajo seveda v prvi vrsti spoznati podjetja, drug vidik pa je, da jim približamo tudi aktivnosti izven šol, npr. e-hišo v Novi Gorici, področje robotike, dejavnosti, ki so namenjene, da spodbujajo to tehnično razmišljanje."

Podjetjem TKK, Hidria, ITW, Mahle Bovec, Gostol, Siapro in Salonit Anhovo se bo v obdobju 2023-2028 pridružilo še podjetje Plastik iz Kanala. Da bodo rezultate lahko dosegli šele dolgoročno, se vsi zavedajo že od začetka projekta, pravi direktor Hidrie Advancetec Tolmin Rudi Kragelj: "S takimi projekti – lahko bi rekli na nek inovativen način – spodbujamo mlade, njihove starše, tudi učitelje v šolah, da se zavedajo pomena teh znanj in tehnične vzgoje za nadaljnjo podjetniško rast v Posočju. Vsi imamo ambiciozne načrte, kako bomo rasli, podjetja avtomatizirali, digitalizirali in za ves ta napredek rabimo tak kader. Ne govorimo več samo strogo o strojnikih in elektroinženirjih, ampak gre za področje kemije, matematike, fizike, računalništva, mehatronike."

Vse dejavnosti so za učence in dijake brezplačne, saj jih financirajo občine Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči ter omenjena podjetja. Skupno so zanje v zadnjih letih namenili okoli 150 tisoč evrov. Želijo si, da se mladi po študiju vrnejo v Posočje, zato je pomembna nadgradnja tudi regijska štipendijska shema. Letos je vanjo vključenih okoli 350 štipendistov in 100 delodajalcev v 13 občinah celotne goriške regije.