Foto: MMC RTV SLO/MMC
Foto: MMC RTV SLO/MMC

Povpraševanje je, ponudbe ni. Župan Igor Marentič: "Za neprofitna stanovanja imamo v čakalni vrsti okoli 100 prosilcev, kar se tiče profitnih stanovanj pa tudi, se obračajo na občino."

Zato so se odločili, da bodo pripravili spremembo občinskega prostorskega načrta, podrli nekdanje vojašnice vrh Postojne, na njihovo mesto pa umestili pet stanovanjskih blokov. "Glede na idejno zasnovo smo predvideli nekje 145 stanovanj. To je odvisno tudi od dogovarjanja z bodočimi kupci, kako velika oziroma majhna stanovanja naj bi bila."

Vanje bi se lahko vselilo okrog 400 stanovalcev. "Predvsem pa je namen, da bi občina s tem pridobila nova stanovanja in jih tudi sofinancirala za mlade družine in starejše občane. Tako bi tudi mlajšim zagotovili, da pridejo do prepotrebnih stanovanj."

Prostorski načrt naj bi bil pripravljen do pomladi, takrat pa bi občina začela iskati investitorje.