Sodelavci Slovenskega raziskovalnega inštituta v Trstu so ustvarili štiri animirane filme o manjšinah v Evropi. Foto: MMC RTV SLO/Kaja Sajovic
Sodelavci Slovenskega raziskovalnega inštituta v Trstu so ustvarili štiri animirane filme o manjšinah v Evropi. Foto: MMC RTV SLO/Kaja Sajovic

Kaj in katere so manjšine v Evropi, kakšne so družbene, kulturne in jezikovne značilnosti treh narodnih skupnosti, ki živijo v Furlaniji-Julijski krajini? Odgovore ponujajo štirje kratki animirani filmi, ki so nastali v okviru raziskovalnega dela, gradiva in izobraževalnih srečanj na šolah, ki jih izvajajo na Slovenskem raziskovalnem inštitutu v Trstu. Posebno pozornost so pri projektu namenili Slovencem v Italiji, je povedala raziskovalka Zaira Vidau: "En animirani film prikazuje sodobno zgodovino, ki je predvsem vezana na nastajanje meje in s tem povezano oblikovanje slovenske manjšine, kot jo poznamo danes v Italiji. Drugi film pa se ukvarja s slovenskimi organizacijami in društvi na družbenem in kulturnem področju."

Pri projektu sta sodelovali tudi organizaciji dveh uradno priznanih jezikovnih skupnosti v deželi: Furlansko filološko društvo in Kulturno društvo iz Saurisa za nemško govorečo skupnost.

Animirani filmi, ki so prevedeni v več jezikov, služijo kot didaktični pripomoček, pa tudi kot informativno gradivo za širšo javnost. O poznavanju manjšin med dijaki in študenti Zaira Vidau pravi: "To je nekje odvisno od šole do šole, če to nekje predstavljamo italaijnski šoli ali pa slovenski šoli je lahko znanje raznoliko. Je odvisno od učitelja ali profesorja, če jih v sklopu šolskega programa usmerja k takim temam."

Projekt bodo v prihodnje še nadgradili. V načrtih imajo še dva animirana filma o izobraževanju na slovenskih šolah v Italiji in o manjšinskih pravicah. SV