Mestni svet je na zadnji seji sprejel program opremljanja stavbnih zemljišč. Foto: Mestna občina Koper
Mestni svet je na zadnji seji sprejel program opremljanja stavbnih zemljišč. Foto: Mestna občina Koper

Zahodna gospodarska obrtna in razvojna cona Srmin več kot desetletje obstaja na papirju. Občinski podrobni prostorski načrt je bil sprejet, gradilo se ni. Vodja urada Matjaž Marsič: "Lastniki zemljišč so posamezni gospodarske družbe. Ena od njih želi aktivirati zemljišče, na katerem namerava zgraditi poslovni objekt z manipulativnimi površinami. A je potrebno območje komunalno opremiti."

Mestni svetniki so se strinjali, da strošek ureditvi prevzame lastnik sam, kar se mu bo nato obračunalo pri odmeri komunalnega prispevka. "Celotna površina OPPN je 15 hektarov, trenutno se bo aktiviralo slabih 40 tisoč kvadratnih metrov," doda Marsič.

Investicije se bo prvi lotil Depolink, podjetje, ki se ukvarja s kontejnersko logistiko. Na parceli, ki jo je kupil od Grafista in leži tik ob bertoški vpadnici, že skladiščijo kontejnerje.

Prav vpliv bodoče gradnje v zahodni gospodarski coni na že tako preobremenjeno bertoško vpadnico je bil eden od pomislekov, ki smo jih slišali v mestnem svetu. Na občini zagotavljajo, da se bo širitev v štiripasovnico zgodila letos. Dejavnost v coni pa mora biti takšna, da ne bo povzročala prekomernih vplivov na bližnje okolje Škocjanskega zatoka.