Kmetijstvo v Vipavski dolini brez namakanja nima prihodnosti. Foto: Radio Koper/Miha Slamič
Kmetijstvo v Vipavski dolini brez namakanja nima prihodnosti. Foto: Radio Koper/Miha Slamič

Ob večjih padavinah bi s pomočjo črpalne elektrarne vodo speljali v naravno kotanjo na Krnici in v zadrževalnik tik pod spomenikom na Cerju. V sušnih obdobjih bi jo kmetje uporabljali za namakanje, v primeru požarov bi bila na voljo za gašenje. S pomočjo vode bi hkrati proizvajali še električno energijo in z zaslužkom vzdrževali sistem.

Naravna kotanja na Krnici nad Osekom bi sprejela okrog milijon kubičnih metrov vode. Napolnili bi jo ob nalivih, je v imenu predlagateljev zamisel predstavil podjetnik Marijan Rebek: "Ponoči bomo črpali vodo gor iz Vogrščka v to jezerce na Krnici, čez dan bi vodo spuščali dol in proizvajali elektriko, ko je najdražja in s tem denarjem vzdrževali namakalni sistem. Na Cerje bi vodo črpali iz meanadra reke Vipave v Vrtočah pri Mirnu."

Ekipo tehničnih inženirjev iz Vipavske doline poleg Rebka sestavljajo še Dušan Škarabot, ki je projektiral številne hidroelekrarne v Sloveniji in po svetu, ter Danilo Magajne, konstruktor energetskih in drugih objektov ob Soči. Ali se nadejajo, da bodo s predlogom zaslužili? "Če bi hoteli služiti denar, bi lahko sami poskrbeli in se združili z eno takšno firmo, kot so Soške elektrarne. To ni naš cilj! Mi smo Vipavci in bi radi s svojim znanjem prispevali, da suše ne bi bilo več."

Na novogoriški občini so povedali, da je zamisel zanimiva, vendar bi potrebovali bolj konkretne podatke. Janez Furlan, vodja ajdovskega občinskega oddelka za gospodarstvo, pa pravi, da si predlog zasluži podrobno obravnavo. Rešitve, pogojene z umeščanjem v prostor, namreč niso enostavne. Po njegovem je najprej potrebno opremiti kmetijske površine z razvodnim sistemom. "Verjamem, da so postopki zahtevni, niso pa prezahtevni. Z dobrim timom in ekipami bi se stvari rešile, da bi takšno investicijo v nekem doglednem času izpeljali."

Predlagatelje je k idejnemu projektu vzpodbudila letošnja suša, ki neizprosno opozarja, da kmetijstvo v Vipavski dolini brez namakanja nima prihodnosti.