Z leve: Andrej Medved (predsednik LAS Istre), Bojan Mevlja (direktor Središča Rotunda), Denis Goja (svetovalec za podeželje) in Matjaž Radin (tematska skupina ribištvo in ribogojništvo). Foto: Radio Koper/Mateja Rolih Maglica
Z leve: Andrej Medved (predsednik LAS Istre), Bojan Mevlja (direktor Središča Rotunda), Denis Goja (svetovalec za podeželje) in Matjaž Radin (tematska skupina ribištvo in ribogojništvo). Foto: Radio Koper/Mateja Rolih Maglica

Lokalna akcijska skupina LAS Istre, ki združuje štiri obalne občine, ima od aprila letos novega vodilnega partnerja, Središče Rotunda. Akcijska skupina je bila ustanovljena pred tremi leti, njen cilj pa je uresničevanje strategije lokalnega razvoja slovenske Istre po principu od spodaj navzgor. Prav v teh dneh so prejeli odločbe o sofinanciranju 13 projektov v višini dobrih 1,2 milijona evrov.

LAS Istre združuje interese vseh obalnih občin in več kot 150 trenutnih članov s ciljem izboljšanja konkurenčnosti ter dodane vrednosti območja na štirih ključnih področjih - ribištvo, turizem, kmetijstvo ter kulturna dediščina. V okviru javnih pozivov svojim članom pomagajo do sofinanciranja iz treh evropskih skladov, za razvoj podeželja, regionalni razvoj in za pomorstvo ter ribištvo. Direktor središča Rotunda : "Do zdaj smo izvedli tri javne pozive, na katere se je prijavilo kar nekaj javnih upravičencev. Stopnja sofinanciranja iz vseh treh skladov je približno milijon 200 tisoč evrov."

Kot je pojasnil Matjaž Radin, vodja ribiške tematske skupine, je bilo med doslej potrjenimi projekti pet takih, ki bodo pokriti s sredstvi ribiškega sklada: "Neposredno ribiški je en projekt. Navezava bo bolj okoljevarstvena, tako da se bodo pobirala stara, zavržena ribolovna orodja iz morja."

Največ sredstev v proračun LAS Istre prispeva prav ribiški sklad, zato posebej veseli, da so za potrebe tega sektorja v okviru akcijske skupine zaposlili posebnega sodelavca. Med cilji akcijske skupine je tudi izboljšanje kakovosti življenja na podeželju, dodaja svetovalec za kmetijstvo Denis Goja: "S turističnimi nastanitvami, ker se tudi kažejo veliki potenciali, torej interes turistov, da pri nas prenočijo, da si ogledajo naše zanimivosti, da to okusijo z vsemi čutili. Istra ima kaj pokazati, potencial je ogromen."

Z dosedanjim črpanjem sredstev so v LAS Istre deloma zadovoljni. Težavo velikokrat predstavljajo dolgotrajni birokratski postopki, saj si nekateri vmes tudi premislijo in sami financirajo dobre ideje.

Prispevek Mateje Rolih Maglica: