Foto: Osnovna šola Dušana Bordona
Foto: Osnovna šola Dušana Bordona

Zelenico ob Osnovni šoli Dušana Bordona so že ogradili in uredili dostop na gradbišče, kjer so se začela dela za gradnjo prizidka v treh etažah, s katerim bodo na šoli pridobili dodatnih 600 kvadratnih metrov površin. Ravnateljica Vesna Lavriša: "Štiri učilnice, ki jih nujno potrebujemo, tako za razredni kot za predmetni pouk, šola bo pridobila lepo, veliko knjižnico, kabinete za individualni pouk, dodatne sanitarije."

Pred petnajstimi leti je šolo obiskovalo nekaj več kot 400 učencev, danes jih je za 200 več. Da bi začasno rešili prostorsko stisko, so že pred leti nekatere kabinete preuredili v učilnice: "V vseh teh letih se vidi prirastek, torej vsako leto vpišemo zagotovo za en oddelek več učencev, tako da je ta prostorska stiska predvsem vidna na predmetni stopnji, kjer smo že tri učilnice namenili pouku učencev za razredno stopnjo. S pridobitvijo novih učilnic bo ta problem rešen."

Iz bodoče knjižnice oziroma z zunanje strani ulice bo možno dostopati do zobozdravstvene ambulante, ki bo tako znova v pritličju šole, pove ravnateljica: "Bila je že dolga leta nazaj, verjetno nekaj manj kot trideset let je ni več. Naši otroci so hodili v zobno ambulanto v Olmo, zdaj pa bomo imeli tu znova ambulanto."

Gradnjo prizidka naj bi predvidoma zaključili do prihodnjega poletja, ko bo sledilo opremljanje prostorov. Ti bodo nared do novega šolskega leta.