Prevelika uporaba tablic in mobilnikov pri otrocih in mladostnikih vodi v kratkovidnost in učne težave. Foto: Reuters
Prevelika uporaba tablic in mobilnikov pri otrocih in mladostnikih vodi v kratkovidnost in učne težave. Foto: Reuters

Na Goriškem, kot opaža Andrejka Prijon iz novogoriške enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje, pri starejših prevladujejo težave z depresijo. Pri mlajši populaciji pa so v precejšnjem porastu anksiozne motnje, pojavlja se samopoškodovalno vedenje, vedno več je tudi nekemične zasvojenosti. Težave s tem so opazne že pri otrocih, ugotavlja pediatrinja in strokovna vodja Zdravstvenega doma Nova Gorica Eva Brecelj: "Otroci imajo vrsto težav pri šolskem delu, ker prekomerna raba ekranov zmanjša koncentracijo in tudi zmožnost učenja ter podajanja znanja, ki ga imajo. Težave imajo z navezovanjem stikov, povečala se je pogostnost kratkovidnosti."

Da bi opozorili na vse pasti prekomerne uporabe zaslonov, 10. oktobra v Novi Gorici pripravljajo konferenco o vpeljavi starševskega nadzora nad uporabo pametnih naprav. Poseben program za krepitev duševnega zdravja pa so poslali vsem vzgojno-izobraževalnim ustanovam, dodaja Andrejka Prijon: "Poslali smo ga vsem, od vrtcev do univerz. Obsega zdrav način življenja, od gibanja do ozaveščanja o preprečevanju samomora. Te teme raziskujejo prek umetnosti, prek metod, ki so otrokom blizu."

Dogodki, ki jih pripravljajo v okviru festivala duševnega zdravja, bodo namenjeni vsem starostnim skupinam kot tudi strokovni in širši javnosti, je povedala Ana Stavber iz območne enote NIJZ Koper. Izpostavlja pa živo knjižnico, ki bo potekala v knjižnicah v Tolminu, Novi Gorici, Postojni, Ajdovščini, Sežani, Kopru in Idriji: "Kjer lahko splošna javnosti pride do oseb z izkušnjo, ki jim lahko iz prve roke povedo, kako poteka zdravljenje oziroma kako se ljudje s težjimi motnjami v duševnem zdravju soočajo s to stisko. Po tej živi knjižnici pa sledi okrogla miza z lokalnimi deležniki s področja duševnega zdravja."

Dogodki, ki bodo potekali vse od Bovca do Pirana, se začenjajo danes, festival pa bo trajal do konca novembra.