Uprava odhaja s šestimi bruto plačami odpravnine in izplačilom nagrade za uspešnost.
Uprava odhaja s šestimi bruto plačami odpravnine in izplačilom nagrade za uspešnost.

Uprava je delala dobro, a se je z nadzornim svetom dogovorila za sporazumen razhod. Predsednik nadzornega sveta Franci Matoz: "S 15. novembrom preneha mandat dvema članoma in predsedniku uprave. Uprava je delala dobro, a smo prišli do tega, da smo v konceptualnem pogledu nadaljnje strategije razvoja luke ugotovili, da družba potrebuje novo vodstvo. Mislimo, da potrebuje strateško hitrejši in večji preboj. Takšna je soglasna odločitev nadzornega sveta. Prepričan sem bil, da bomo prišli do sporazumne rešitve. Predsednik uprave Zadel je pokazal, da dela v dobro družbe. Nikakor si nisem želel odpreti razprave o krivdnem odpoklicu, saj je tudi skupščina ocenila, da je uprava delala dobro. Menim pa, da je dobro, da pride novo vodstvo, da se bomo v nekaterih pogledih ujeli in jih premaknili, kjer se do sedaj niso." Kaj konkretno bi lahko delali boljše, drugače? "Tega ne morem povedati, ker bi moral to dokazati. Ko in če bomo to dokazali, bomo videli, ali smo imeli prav."

Kje so bila razhajanja, tudi odhajajoči predsednik uprave Dimitrij Zadel ni želel ali znal povedati: "Nisem vrgel puške v koruzo, nikakor. A se glede bodočega razvoja naša koncepta razlikujeta. To bodo lahko bolje pojasnili naši nasledniki. Preboje smo naredili, to se vidi pri naložbah. Se pa tudi na trgu razmere spreminjajo in to so izzivi za naslednike. Za družbo pa ni dobro, če se spremembe vodstva ne dogajajo sporazumno. Prav je, da tega družba, kupci in partnerji ne bi občutili preveč."

V postopek izbora so vključili kadrovsko agencijo, je povedal predsednik nadzornega sveta:
"Vsi kandidati, tudi morebitni notranji, ki niso krožili v medijih, imajo možnosti, da preko agencije oddajo prijavo. Ko bo komisija opravila delo, se bomo o njih odločali. Nihče od kandidatov ali možnih kandidatov še ni bil izbran ali bi se z njimi pogovarjali."

Uprava odhaja s šestimi bruto plačami odpravnine in izplačilom nagrade za uspešnost.