Vanganelsko jezero. Foto: Mestna občina Koper/Jaka Ivančič
Vanganelsko jezero. Foto: Mestna občina Koper/Jaka Ivančič

Za odvzem vode za namakanje je treba pridobiti vodno dovoljenje. To velja tudi za začasni ukrep, ki zaradi dolgotrajne suše omogoča uporabo vode iz Vanganelskega jezera in drugih manjših tamkajšnjih zajetij.

Čeprav je bila akumulacija Vanganel narejena za potrebe namakanja, pa doslej še nihče ni zaprosil za vodno dovoljenje, da bi vodo iz Vanganelskega jezera dejansko uporabljal za ta namen, pojasnjuje vodja sektorja območja jadranskih rek z morjem na Direkciji za vode, Rok Velišček: "V mesecu juliju je direkcija za vode prejela dve vlogi, ki sta sedaj v obravnavi."

Vodno dovoljenje je treba pridobiti v vsakem primeru, pa naj gre za začasen ali dolgotrajen odvzem. "V postopku se preverja, ali je vode na območju dovolj in ali bodo ob tem zagotovljeni ekološko sprejemljivi pretoki."

Vanganelsko jezero je neizkoriščen potencial. Če bi bil urejen celovit namakalni sistem, bi bilo tudi vlog za vodno dovoljenje verjetno več, še meni Velišček. "Če se bodo stranke posamično lotevale pridobivanja vodnih dovoljenj, bo to zelo težko. Potrebno bo urediti odvzemno mesto in verjetno tudi odvažanje s traktorji oziroma kamioni, kar ni najcenejša rešitev, sploh ob upoštevanju, da se pregrada nahaja na najvišji točki doline. V kolikor bi se uredilo nek celovit namakalni sistem, bi se ta voda težnostno spuščala po cevovodih in namakala tisti del doline, kjer je to pač potrebno."

V preteklosti je bilo več takih pobud, a so bile neuspešne. Po daljšem zatišju so prizadevanja, da bi namakalni projekt vendarle spravili v tek, znova oživela. Študija občine Koper o tehničnih možnostih in interesu morebitnih uporabnikov za namakanje je pokazala, da je zanimanje zelo veliko.