Foto: Mateja Brežan/Radio Koper
Foto: Mateja Brežan/Radio Koper

Sindikati zahtevajo prevzem odgovornosti tistih, ki so napako povzročili, od vodstva pa odgovornost, da niso pravočasno ukrepali. Poleg natančnih obračunov izplačanih nadomestil in dodatkov pa pričakujejo tudi razumevanje do delavcev s plačami pod pragom minimalne.

Napaka se je zgodila na dveh postavkah. Nadomestila plač v primeru odsotnosti so bila napačno obračunana decembra lani in januarja letos, kljub novostim, ki jih je že konec novembra prinesel PKP6. To bi lahko preprečili in bili iz tega naslova tudi pozorni na do avgusta letos trajajoč odklon pri izplačevanju dodatka za rizične razmere na osnovi normiranih ur, je prepričan Damjan Volf iz Obalne sindikalne organizacije. Bolnišnica je skupaj preplačala približno 400 tisoč evrov in ta denar, kot izhaja iz dopisa zaposlenim, želi v kratkem nazaj: "Ta isti delodajalec, ki jih je v preteklosti tudi javno pohvalil kot bistvo delovanja javnega zavoda, posebej v času epidemije, jim je zelo jasno nakazal, da jih bo, v kolikor ne bodo podpisali soglasja, tožil in bodo poleg glavnice morali plačati zamudne obresti in sodne stroške."

Obračune plač dela zunanji računovodski izvajalec. Poleg natančnih primerjalnih izpiskov, pričakujemo tudi ustrezne sankcije za odgovorne, še poudarja Volf: "Kot seveda tudi to, da vsem zaposlencem, ki so finančno izredno šibki, omogoči, da je to odplačilo lahko poravnano v več kot treh obrokih."

O vračanju pa se še ne želi pogovarjati zdravniški sindikat FIDES, pravi njegov zastopnik v izolski bolnišnici Damjan Polh. Kot je pojasnil, nameravajo to priložnost izkoristili predvsem za to, da se natančno opredeli način izplačevanja plač in nadomestil, na kar pa zdaj z delodajalcem nimajo enakega pogleda. Kot je znano, želijo zdravniki tudi izstopiti iz enotnega plačnega sistema.

Vodstvo bolnišnice se na naše prošnje po pojasnitvi razmer, v enem tednu od poslanih vprašanj, še ni odzvalo.